sobota, 2 grudnia

Egzaminy ósmoklasisty 2022.

Egzaminy ósmoklasistów zaczęły się dziś to jest 24 maja. o godz. 9, z języka polskiego. Egzamin z polskiego składa się z dwóch części i potrwa 120 min.

Przyszli Absolwenci Szkoły Podstawowej w Radziemicach.
Źródło: FB SP im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach


Egzamin ósmoklasisty składa się z zadań: // zamkniętych – uczeń wybiera jedną prawidłową odpowiedź, // otwartych – uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Egzamin ósmoklasisty ma charakter obowiązkowy – każdy uczeń VIII klasy musi wziąć udział w testach, żeby ukończyć szkołę podstawową.

Egzamin z języka polskiego. 24 maja 2022.
Źródło: Źródło: FB SP im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach

W kolejnym dniu zmierzą się z królową nauk – matematyką, a sesja zakończy się 26 maja – egzaminem z języka nowożytnego.

W odróżnieniu od matury 2022 egzaminy nie mają określonego progu zdawalności – minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Red.