piątek, 3 lutego

Świętujmy 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku

15 sierpnia jest dla nas wszystkich czasem wiary w niezłomną siłę polskości oraz patriotycznego umocnienia. 102. rocznica wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami to imponujący znak pięknej historii i tradycji z której my powinniśmy być dumni.

Dziś prezentujemy wybrane walory filatelistyczne Poczty Polskiej i Poczty Podziemnej z lat 1980 -1990, pochodzące z prywatnej kolekcji Zbigniewa Pałetko.

Awers i rewers Karnetu wydanego przez Pocztę Polska w 75 r. Bitwy Warszawskiej, w nakładzie 2000 egz.

blok 346. 100. rocznica Bitwa Warszawska z 2020 roku.
znaczki, Poczta Polska. 100 r. Bitwy Warszawskiej. Wyd. 2020 r.
Znaczek Poczta Poilska nr 5074 z bloku 346 Bitwa Warszawska. Wyd. 2020 r.

Zbiory: Zbigniew Pałetko, Radziemice

Red.