wtorek, 27 lutego

Gmina Radziemice – zadłużenie 4.382.108.77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy Radziemice wynosi: 4.382.108.77 zł.

Wykaz kredytów zaciągniętych w latach 2015 – 2021. W okresie od 2015 do 2021 r. Rada Gminy w Radziemicach wyraziła zgodę na zaciągnięcie następujących kredytów:

  • Rok 2015 270.000.00 zł
  • Rok 2017 350.000.00 zł
  • Rok 2017 539.653.45 zł
  • Rok 2018 300.000.00 zł
  • Rok 2019 Dwa kredyty: 664.027.60 zł + 400,000,00 zł 1.064.027.60 zł
  • Rok 2920 200.000.00 zł
  • RAZEM ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 – 2020 TO: 2.623.681.05 zŁ

Przypomnijmy, że wyżej wymienionym okresie funkcje wewnętrze w Gminie Radziemice pełnili: Przewodniczącego Rady Gmina Radziemice Waldemar Przeniosło z Błogocic, a Wójtem Gminy Radziemice jest Marek Słowiński z Przemęczanek.

To Rada Gminy, której Przewodniczącym jest Waldemar Przeniosło uchwalała budżet gminy w poszczególnych latach, rozpatrywała sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowała uchwały zaciągania kredytów. Łączna suma zaciągniętych Kredytów w okresie 2015 – 2022 to 2.623.681.05 ZŁ.

Wykaz Radnych Gminy Radziemice Kadencji 2018 – 2023 znajduje się na stronie: http://kurierradziemicki.pl/2022/09/24/gmina-radziemice-kredyty-2018-2022/

Efektem systematycznego zadłużenia  gminy to:   Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosi: 4.382.108.77 zł!

Red