piątek, 19 lipca

Dożynkowe Tradycje

Tradycją jest, że delegacje z sołectw poświęcone chleby symbolicznie przekazują na ręce przybyłych gości.

Prezentujemy pełną listę obdarowanych chlebem przez delegacje wybranych miejscowości Gminy Radziemice.

Tradycją jest, że delegacje z sołectw poświęcone chleby symbolicznie przekazują na ręce przybyłych gości.

 1. – Wojciech Kozak – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 2. –  Norbert Kaczmarczyk – poseł na Sejm RP,
 3. –  Marcin Gaweł – wójt Gminy Pałecznica,
 4. –  Marta Zastawnik – Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Proszowicach,
 5. – Leszek  Wawrzeń – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 6. –  ks. Ryszard Pakaszewski, proboszcz, parafia Łętkowice
 7. –  ks. Krzysztof Kozioł, proboszcz, parafia Zielenice
 8. –  ks. Ryszard Witek, proboszcz, parafia Wrocimowice
 9. – ks. Maciej Pawłowski, proboszcz, parafia Radziemice
 10. – Wojciech Janczyk – Radny Powiatowy, z Zielenic
 11. – Waldemar Przeniosło, Radny z Błogocic – Przewodniczący Rady Gminy Radziemice,
 12. – Łukasz Gaweł – Prezes Stowarzyszenia Marcina z Wrocimowic,
 13. – Wiesław Paluch – Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Proszowic,
 14. – Tadeusz Antos – Prezes Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Łętkowic,
 15. – Halina Kocioł – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Radziemicach,
 16. – Piotr Łakomy – Z-ca Wójta Gminy Radziemice,
 17. – Edyta Zapart-Świdzińska – Skarbnik Gminy Radziemice,
 18. – Marzena Piątek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 19. – Anna Białczyk – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wrocimowicach,
 20. – Anna Więcławek- Dyrektor, Szkoła  Podstawowa Łętkowice,
 21. – Paweł Zagórski – Dyrektor, Szkoła  Podstawowa Radziemice.