piątek, 19 lipca

4 listopad 79 rocznica tragedii w Pieczonogach

Zbliża się dzień 4 listopada – 79 rocznica tragedii w Pieczonogach. W dniu 11 listopada 2023 r. Narodowego Świętą Odzyskania Niepodległości, o g. 12:00 odprawiona zostanie w Kościele parafialnym w Radziemicach uroczysta Msza Św. za Ojczyznę i poległych partyzantów w Pieczonogach.

Od kilkudziesięciu lat w pierwszą Niedzielę listopada każdego roku partyzanci i członkowie Środowiska Żołnierzy i Batalionu Partyzanckiego „Skała” AK z Krakowa odwiedzają pomnik poległych partyzantów w Pieczonogach. Do roku 2020 na uroczystości rocznicowe w Kościele w Radziemicach i przed pomnikiem poległych partyzantów w Pieczonogach przybywają partyzanci i członkowie Środowiska Żołnierzy Kedywu i Baonu Partyzanckiego „Skała” AK wraz z Pocztem Sztandarowym. Od 2021 roku przybywają już niestety sami członkowie Baonu Skała, bowiem wieku 87 lat życia odeszła od nas ostatni żyjący Żołnierz, por. Dorota Franaszek, ps. Stasia. Zmarła w dniu 19 lutego 2021 r.
DorotaFranaszkowa, z d. Gürtler, – ps. „Stasia” , ur. 1925r., w Proszowicach. Ppor. mgr filologii polskiej. W 1942 r., 15 sierpnia wstępuje do ZWZ – AK w Igołomi. Łączniczka d-cy mjr „Zimowita”. Od lipca 1944r. łączniczka SBP „Skała” AK. Uczestniczy w wielu akcjach bojowych, w tym pod Złotym Potokiem. Po wojnie represjonowana, zwalniana z pracy. Aresztowania w rodzinie. Współorganizatorka zjazdów koleżeńskich, budowy pomników, tablic, upamiętniających miejsca walk Baonu „Skała”. Siostra  jej – Wanda, ps. „Ewa” – rozstrzelana  16 stycznia 1945r., przez NKWD.  Franaszkowa Dorota jest autorką wielu książek i publikacji prasowych.

Zbigniew Pałetko