piątek, 19 lipca

26 lutego 1927 r. Mazurek Dąbrowskiego

Najważniejszą z polskich pieśni w 1797 roku napisał Józef Wybicki dla żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech.

W dniu 26 lutego 1927 r. decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie hymnem państwowym.

Pieśń powstała w mieście Reggio nell’Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej – obecnie północne Włochy. Dokładna data i okoliczności jej napisania oraz pierwszego wykonania do dziś pozostając przedmiotem sporów wśród historyków. Pierwszym wykonawcą mógł być sam Wybicki, który śpiewał sam lub z grupą żołnierzy legionistów. Pewne jest to, że pieśń od samego początku zyskała ogromną popularność i była chętnie śpiewana przez legionistów.