piątek, 19 lipca

WYBORY W GMINIE RADZIEMICE

Mariusz Frączek Radny z Wrocimowic w dniu 24.marca 2024 napisał:

Jak wiemy obecnie odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze. Niestety cały czas Wójt i jak dotąd Sołtysi w dwóch sołectwach utrudniali przekazanie mieszkańcom pewnych ważnych informacji. Jestem RADNYM obecnej kadencji i członkiem KOMITETU WYBORCZEGO kandydata na Wójta Pana Jana Szarawary i mam prawo zabrać głos na spotkaniach w całej Gminie !!! Nadmieniam, że UTRUDNIANIE PRACY Radnemu oraz komitetowi wyborczemu kandydata na Wójta jest karalne i zostanie odpowiednio rozliczone po zakończeniu kampanii. Mam nadzieję, że były to jednostkowe przypadki ze strony sołtysów i Wójta ( Wierzbica i Przemęczanki ) I że więcej takich incydentów nie będzie. Co to za ograniczanie komuś wolności wypowiedzi? Prawdy się boicie? Prawdy się nie trzeba bać. Mieszkańcy mają prawo do informacji!

A, jak było w Radziemicach?

W dniu 23 marca w Radziemicach odbyło się przedwyborcze zebranie, które trwało od g. 18 do 22:45. To była wyjątkowa okazja dla mieszkańców Radziemic od 4 lat do bezpośredniej rozmów z wójtem Markiem Słowińskim. Mieszkańcy mogli zapoznać się z programami kandydatów na wójta Gminy Radziemice, bliższego poznania kandydatów do rady gminy i powiatu. Również i w Radziemicach, niektóre wypowiedzi zakłócane były przez uderzenia łyżeczką o szklankę, co skutecznie uniemożliwiało wypowiedzi. Takie prowadzenie zebrania również zostanie po wyborach ocenione.

Red