piątek, 3 lutego

Społeczne

Zadłużenie  Gminy Radziemice w okresie 2018 – 2021.
Społeczne

Zadłużenie Gminy Radziemice w okresie 2018 – 2021.

W okresie od 2018 do 2020 r. Rada Gminy w Radziemicach, której: od 2014 r Przewodniczącym Rady Gmina Radziemice jest Przeniosło  Waldemar Radny z Błogocic, Przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej jest Marcin Mazurek, Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic - wyraziła zgodę na zaciągnięcie następujących kredytów: Rok 2018 ----- 300.000.00 złRok 2019 ----- 1.064.027.60 zł << Dwa kredyty 2019 r.: 664.027.60 zł oraz kredyt na deficyt budżetu gminy wysokości 400,000,00 zł >> Rok 2020 ---- 200.000.00 zł - kredyt na deficyt budżetu gminyRAZEM ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 - 2020 TO: -------2.623.681.05 zŁ Kredyt w kwocie 300.000 zł. w 2018 r. Rada Gminy zaakceptowała  spłatę kre...
Zadłużenie  Gminy Radziemice w okresie 2014 – 2018.
Społeczne

Zadłużenie Gminy Radziemice w okresie 2014 – 2018.

Kadencja 2014 - 2018. Systematyczny wzrost zadłużenia w Gminie Radziemice. Rok 2015 270.000.00 zł Rok 2017 350.000.00 złRok 2017 539.653.45 złRok 2018 300.000.00 zł RAZEM ZADŁUŻENIE: 1.459.653.45 ZŁ Spłaty Kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2018. Zaciągnięty kredyt w 2015 r. wysokości 270.000 zł będzie spłacony w 2027 r. 100.000 zł i 2028 r. 170.000 zł Zaciągnięty kredyt 2017 r. wysokości 170.000 zł będzie spłacony w 2028 re. w kwocie 170.000 zł.Zaciągnięty kredyt 2018 r. wysokości 300.000 zł będzie spłacony w 2031 r. w kwocie 300 .000 zł. W okresie zaciągniętych kredytów 2014 -2018 funkcję Przewodniczącego Rady Gmina Radziemice pełnił Waldemar Przeniosło z Błogocic, a Wójtem Gminy Radziemice by...
Gmina Radziemice – zadłużenie 4.382.108.77 zł.
Społeczne

Gmina Radziemice – zadłużenie 4.382.108.77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy Radziemice wynosi: 4.382.108.77 zł. Wykaz kredytów zaciągniętych w latach 2015 - 2021. W okresie od 2015 do 2021 r. Rada Gminy w Radziemicach wyraziła zgodę na zaciągnięcie następujących kredytów: Rok 2015 270.000.00 złRok 2017 350.000.00 złRok 2017 539.653.45 złRok 2018 300.000.00 złRok 2019 Dwa kredyty: 664.027.60 zł + 400,000,00 zł 1.064.027.60 złRok 2920 200.000.00 złRAZEM ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 - 2020 TO: 2.623.681.05 zŁ Przypomnijmy, że wyżej wymienionym okresie funkcje wewnętrze w Gminie Radziemice pełnili: Przewodniczącego Rady Gmina Radziemice Waldemar Przeniosło z Błogocic, a Wójtem Gminy Radziemice jest Marek Słowiński z Przemęczanek. To Rada Gminy, której P...
Gmina Radziemice -Kredyty 2018 -2022
Społeczne

Gmina Radziemice -Kredyty 2018 -2022

W okresie od 2018 do 2020 r. Rada Gminy w Radziemicach wyraziła zgodę na zaciągnięcie następujących kredytów: Kredyt w kwocie 300.000 zł. Rada Gminy zaakceptowała  spłatę kredytu wysokości 300.000 zł przez nasze dzieci  i wnuki w 2031 roku.Kredyt na wkład własny do zadań współfinansowanych środkami UE w wysokości 664.027.60 zł. Rada Gminy postanowiła, ze Kredyt ten spłacony będzie następująco: Planowana spłata części kredytu wg umowy w 2021 r. w kwocie 299.785.00 zł  - spłata kredytu została przesunięta zgodnie z aneksem z dnia 28 listopada 2019 r na rok 2022.Kredyt na planowany deficyt budżetu 2020 r. w wysokości 200.000 zł.  Rada Gminy zaakceptowała i kredyt wysokości 200.000 zł będzie spłacony w latach 2025 – 2028, to jest w każdym roku po 50.000 zł. Efektem...
Gmina Radziemice Zadłużenie c-d
Społeczne

Gmina Radziemice Zadłużenie c-d

W osobistych spotkaniach i telefonicznych rozmowach wielu Radnych Gmina Radziemice wypowiada się, że nie wie jakie jest aktualne zadłużenie gminy. Zwracamy się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej - Marcina Mazurka:   Radnego Radziemic i Woli Gruszowskiej - jeżeli posiada wiedzę (a powinien) o aktualnym zadłużeniu Gminy Radziemice o podzielenie się  z Czytelnikami kurierradziemicki.pl a przede wszystkim z Radnymi Gmina Radziemice!    Spełniając prośbę Czytelników i Radnych zamieszczamy dalszą analizę zadłużenia Gminy Radziemice W roku 2022 powinny być dokonane spłaty następujących kredytów zaciągnietych w okresie 2014 – 2020. Spłata w 2022 r. 4 x 37.500 zł  to jest 150.000 złSpłata kred...
Wzrost zadłużenia Gminy Radziemice
Społeczne

Wzrost zadłużenia Gminy Radziemice

Na prośbę Czytelników w oparciu o materiały źródłowe oraz informacje otrzymane od Radnych Gmina Radziemice, publikujemy dane o zadłużeniu Gminy Radziemice. Analiza zadłużenia dotyczy okresu 2014 - 2021. W okresie od 2014 do 2022 roku funkcję Przewodniczącego Rady Gmina Radziemice pełni Waldemar Przeniosło z Błogocic, a Wójtem Gminy Radziemice jest Marek Słowiński z Przemęczanek. Poza uchwałą budżetową, NIE WOLNO w odrębnej uchwale, udzielać upoważnienia dla wójta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.  Podstawa prawna: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosi: 4.382.108.77 zł. Wykaz kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2021. Przypomnijmy, że wy...
Niemcy chcą zainstalować w Polsce marionetkowy rząd
Społeczne

Niemcy chcą zainstalować w Polsce marionetkowy rząd

Wroga polityka Niemiec względem Polski twitter; dorzeczy.pl - czytamy Beata Mazurek: „Niemcy chcą zainstalować w Polsce marionetkowy rząd” Beata Mazurek opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżyła Niemcy o wrogą politykę względem Polski. Stwierdziła, że nasz zachodni sąsiad, chce w Polsce zainstalować marionetkowy rząd. Beata Mazurek porównała politykę zagraniczną Niemiec do agresywnych działań Rosji. W poniedziałek media obiegła informacja, że Rosjanie planują obalić obecne władze ukraińskie i powołać tam nowy rząd prorosyjski. Zdaniem europosłanki do tego samego dążą Niemcy względem Polski. Dodała, że na czele takiego rządu mógłby stanąć Donald Tusk. Kliczko napisał: Niemcy zdradzają przyjaciół w dramatycznej sytuacji Nie...
25 sierpnia – spotkanie Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej
Społeczne

25 sierpnia – spotkanie Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej

W dniu 25 sierpnia o godzinie 15:30 odbędzie się spotkanie następujących komisji: // Komisji Budżetowej, // Komisji Mienia Komunalnego, // Komisji Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej. Marcin Mazurek - Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej // Agata Cichy -Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej  Rozpatrywane będzie aż 15 projektów uchwał. Każdy radny otrzymał powiadomienie na służbowy tablet (jeden radny na laptop). Ponieważ część radnych nie posiada Internetu, do każdego radnego wysłane zostało powiadomienie w formie tradycyjnej - papierowej. Każdy radny jak pisze samorząd Gminy Radziemice oprócz powiadomienia o posiedzeniu Komisji.. i Sesji otrzymuje: ...otrzymują załąc...
Festyn Sportowo Rekreacyjny. Galeria zdjęć
Społeczne

Festyn Sportowo Rekreacyjny. Galeria zdjęć

W Niedzielę, 7 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym Klubu Sportowego MILENIUM  w Radziemicach odbył się Festyn Sportowo Rekreacyjny. Dziś p[rezentujemy dodatkową galerię zdjęć. Organizatorem Festynu Sportowo Rekreacyjnego był Ludowy Klub Sportowy Milenium Radziemice. Partnerami byli: Lasy Państwowe, Samorząd Gminy Radziemice, Trivium Packading Kąty, oraz 4HOME Małe Milenium Radziemice Akademia Piłkarska Wierzbowianka z Wierzba gm. Koniusza. red.
Promesa: Gmina Radziemice 1 960 000 zł
Społeczne

Promesa: Gmina Radziemice 1 960 000 zł

Trzecia edycja Programu Inwestycji Strategicznych przyznana dla samorządów 4 gmin powiatu Proszowice. Radziemice otrzymają 1 960 000 zł W dniu 8 sierpnia samorządowcy z powiatu proszowickiego odebrali promesy na prawie 14 milionów złotych. Miasto Proszowice 5 000 000 zł, Gmina Proszowice i Radziemice po 1 960 000 zł Nowe Brzesko 2 850 000 zł Koniusza 2 000 000 zł. Dla gminy Radziemice przyznano 1 960 000 zł. Jak zagospodarowane zostaną pieniądze zadecyduje Rada Gminy na najbliższej sesji. Red.