wtorek, 27 lutego

Radziemice. Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

W dniu 2 lipca 2022 r. ukazała się na FB informacja wraz zamieszczonymi zdjęciami, że w dniu 19 czerwca 2022 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziemice. W Zawodach Sportowo Pożarniczym brały udział następujące jednostki OSP z terenu Gminy Radziemice: Radziemice, Łętkowice, Kowary oraz Zielenice. Nie przystąpiła OSP z Wrocimowice.

Wyniki rywalizacji: I miejsce OSP Kowary, II miejsce OSP Zielenice, III miejsce OSP Radziemice, IV miejsce OSP Łętkowice. Jednostka z Kowar już po raz kolejny pokazała swoje umiejętności ratownicze nie tylko w zawodach gminnych ale również w powiatowych.

Jednostki OSP otrzymały bony podarunkowe na sprzęt pożarniczy w wysokości od 500,00 zł do 1 000,00 zł. Bony wręczyli, jak wynika z treści zamieszczonej na domenie publicznej FB: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radziemicach, a zarazem Wójt Gminy Radziemice Pan Marek Słowiński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach bryg. mgr inż. Bogdan Skowron.

 Autorowi wpisu na FB zwracamy uwagę, że Pam Marek Słowiński jest również Magistrem. Ukończył bowiem Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz odbył studia w Anglii.

Przypomnijmy, że od 30 grudnia 2019 r.   członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziemice, pobierali ekwiwalent wysokości: 1 grosza za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz 1 grosz za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniach pożarniczych…

Uchwałę Nr  XV/117/2019, z dnia 30.XII. 2019r. odczytał na Sesji Rady Gminy Radziemice i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Przeniosło.

Wyżej wymieniona uchwała obowiązywała do dnia 31 grudnia 2021 r.

Grafika i tekst Zbigniew Pałetko