piątek, 2 grudnia

Społeczne

Radziemice – Sesja 30 listopada  16:00
Społeczne

Radziemice – Sesja 30 listopada 16:00

W dniu 30 listopada, o g. 16:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziemice. Dotyczy m.in. uchwalenia stawki podatku rolnego na rok 2023. To radni podejmie decyzję jaki będą płacić rolnicy gminy Radziemice podatek w 2023 r. Redakcja upublicznia na swoim profilu wypowiedz Przewodniczącego Rady Gminy Radziemice Waldemara Przeniosło. na FB w dniu 27.11.2022 r. Wypowiedz dotyczy przebiegu posiedzenia ostatniej Komisji Rady Gminy Radziemice. Waldemar Przeniosło  Ostatnie posiedzenie Komisji Rady Gminy Radziemice nie należało do przyjemnych , miedzy innymi jednym z punktów był punkt poświęcony ustalenia wysokości podatku rolnego na 2023 rok . Pan wójt Marek Słowiński przedstawił ile obecnie wpływa do kasy urzędu, i ile będzie po podwyżce jeśli zostanie przyjęta stawka maksymalna ustalo...
Rządowy Fundusz „Polski Ład”  dla gminy Radziemice
Społeczne

Rządowy Fundusz „Polski Ład” dla gminy Radziemice

GMINA RADZIEMICE OTRZYMAŁA 3 920 000,00 ZŁ NAJMNIEJ ZE WSZYSTKICH GMIN POWIATU PROSZOWICE Gmina Radziemice otrzymała najmniej funduszu "Polski Ład" z gmin powiatu Proszowice - 3 920 000 zł. Gmina Radziemice otrzymała najmniej funduszu "Polski Ład" z gmin powiatu Proszowice - 3 920 000 zł. Przypominamy Czytelnikom, że w programie Polski Ład, samorząd gminy oprócz świetlicy wiejskiej w Przemęczankach również złożyła dwa następujące wnioski:2. Modernizacja sieci drogowej wraz z infrastrukturą w gminie Radziemice. Wartość zadania samorządowcy wycenili na 30 mln złotych. Wniosek został odrzucony. < Paranoja >.3. Modernizacja ujęć wody pitnej, sieci wodociągowej w Gminie Radziemice oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Wartość zadania samorządowcy wycenili na 50 mln ...
Radziemice. Jak było w 2015 roku
Społeczne

Radziemice. Jak było w 2015 roku

Radni w Radziemicach. Jak było w 2015 r. i jak jest obecnie. CZĘŚĆ I. BYŁO W 2015 ROKU. Przedruk artykułu z 11 stycznia 2015 r. W Radziemicach radni na „etatach”Artykuł pt. „Miesięczne ryczałty zastąpią diety radnych”, zamieszczony w dniu 7 stycznia 2015 w Dzienniku Polskim, wywołał istną burzę i lawinę komentarzy.  Komentatorzy uważają, że Przewodniczący Rady  Gminy Radziemice, Waldemar Przeniosło i wójt Marek Słowiński dokonali „skoku na kasę” – czytaj podatnika, wprowadzając ryczałty miesięczne dla radnych.Wszystko zaczęło się od tego, że dotychczas radni dostawali dietę wysokości 200 zł za obecność kilkugodzinną na sesji lub komisji, a obecnie otrzymywać będą co miesiąc  ryczałt wysokości 600 zl . Czytelnicy  nazywają: „skok na kasę”, „etatowi radni”  o wynagrodzeniu:- prz...
Radziemice – czek wysokości 4.750.000 zł
Społeczne

Radziemice – czek wysokości 4.750.000 zł

W czerwcu 2022 r. Gminie Radziemice przyznano 4.750.000 zł na zadania drogowe. Tak duża dotacja umożliwi wykonanie w każdej miejscowości odcinek drogi. Marek Słowiński, wójt gminy Radziemice odbierając 3 czerwca 2022 r. symboliczny czek na zadania drogowe w wysokości 4.750.000 zł powiedział:  ...że dzięki przyznanym środkom zostanie wyremontowany odcinek drogi w każdym sołectwie. Parking w Radziemicach przed Kościołem z dwoma wysepkami, wysokim krawężnikiem i wąskim chodnikiem. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. W tym zakresie prym wieść zaczynają PN dostosowane do norm europejskich. Wysokość krawężnika - tzw. prześwit - winien zamykać się wielkościami rzędu 8-14 cm. Fot i tekst Zbigniew Pałetko Chodnik wzdłuż parkingu w Radziemicach, szerokość 0...
Samorząd Gminy Radziemice prosi.
Społeczne

Samorząd Gminy Radziemice prosi.

Samorząd Gminy Radziemice prosi: Złóż deklarację zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Otrzymasz węgiel po 2 tyś za tonę. Nie zwlekaj! Wzór Deklaracji odbierz w Urzędzie Gminy Radziemice lub na stronie gminy.  Sejm przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom swojej gminy po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Deklarację należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice lub za pośrednictwem ePuap. Osoby starsze i niepełnosprawne korzystają z dodatkowych przywilejów! Zwracamy się do : Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady ...
Uwaga Rada Gmina Radziemice – Dziś g. 15:00
Społeczne

Uwaga Rada Gmina Radziemice – Dziś g. 15:00

Zbiera się w Radziemicach Komisja: 1. Budżetu; 2. Mienia Komunalnego; 3. Oświaty; 4 Rolnictwa; 5. Pomocy Społecznej. Nie ma znaczenia w Której jesteś Komisji - ZAPAMIĘTAJ! << Zapytania zadawane przez radnych podczas komisji rady, czy podczas samej sesji rady, to nie ma w tym zakresie żadnego ograniczenia. Radni mają prawo, w ramach kontroli organu wykonawczego gminy, zadawać pytania, które ich zdaniem są celowe do wyjaśnienia określonych wątpliwości >> << Radni zostali wybrani m.in. po to, żeby mówić w imieniu swoich wyborców >> << Każdy szczegół projektu uchwały na komisji powinien być rozwiązywany jako odrębne zagadnienie, a jego realizacja w perspektywie czasowym >>. Porządek posiedzenia Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, R...
Społeczne

Radziemice: Umorzenia Profity Pożyczki

Od Czytelnika otrzymaliśmy materiał dotyczący umorzeń w roku 2021, dokonanych przez wójta Marka Słowińskiego: Czytelnik napisał: Wracamy się do Pana Wójta Marka Słowińskiego o przekazanie Redakcji personalia wyżej wymienionych osób, którym zostały przekazane umorzenia, z godnie z danymi zamieszczonymi w podaniach o umorzenie. O innych umorzeniach i pożyczkach w następnym artykule. Red
O Radziemicach pisano Wczoraj i pisze się Dziś
Społeczne

O Radziemicach pisano Wczoraj i pisze się Dziś

W latach 30. XX wieku o Radziemicach pisano: W powiecie miechowskim istnieje wieś ( w gminie Łętkowice ) jednej z najwięcej uspołecznionych w okolicy. Radziemice posiadają Kółko Rolnicze, Mleczarnię Spółdzielczą (Przyszłość, przp. red.), Kasę Stefczyka, oraz pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Spółdzielcze ubezpieczenia bydła... Fot. Archiwum Autora Dziś o Radziemicach pisze się: To za zgodą radnych Gmina Radziemice sprzedane zostały budynki po byłym Kółku Rolniczym (SKR). To za zgodą radnych Gmina Radziemice sprzedane zostały budynki po byłej Spółdzielni Mleczarskiej Przyszłość. Dziś o Radziemicach pisze się o olbrzymim zadłużeniu gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosiła: 4.382.108.77 zł. Rada Gminy w Radziemicach w okresie od 2015 - 2020 wyr...
Zadłużenie  Gminy Radziemice w okresie 2018 – 2021.
Społeczne

Zadłużenie Gminy Radziemice w okresie 2018 – 2021.

W okresie od 2018 do 2020 r. Rada Gminy w Radziemicach, której: od 2014 r Przewodniczącym Rady Gmina Radziemice jest Przeniosło  Waldemar Radny z Błogocic, Przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej jest Marcin Mazurek, Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic - wyraziła zgodę na zaciągnięcie następujących kredytów: Rok 2018 ----- 300.000.00 złRok 2019 ----- 1.064.027.60 zł << Dwa kredyty 2019 r.: 664.027.60 zł oraz kredyt na deficyt budżetu gminy wysokości 400,000,00 zł >> Rok 2020 ---- 200.000.00 zł - kredyt na deficyt budżetu gminyRAZEM ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 - 2020 TO: -------2.623.681.05 zŁ Kredyt w kwocie 300.000 zł. w 2018 r. Rada Gminy zaakceptowała  spłatę kre...
Zadłużenie  Gminy Radziemice w okresie 2014 – 2018.
Społeczne

Zadłużenie Gminy Radziemice w okresie 2014 – 2018.

Kadencja 2014 - 2018. Systematyczny wzrost zadłużenia w Gminie Radziemice. Rok 2015 270.000.00 zł Rok 2017 350.000.00 złRok 2017 539.653.45 złRok 2018 300.000.00 zł RAZEM ZADŁUŻENIE: 1.459.653.45 ZŁ Spłaty Kredytów zaciągniętych w latach 2014 - 2018. Zaciągnięty kredyt w 2015 r. wysokości 270.000 zł będzie spłacony w 2027 r. 100.000 zł i 2028 r. 170.000 zł Zaciągnięty kredyt 2017 r. wysokości 170.000 zł będzie spłacony w 2028 re. w kwocie 170.000 zł.Zaciągnięty kredyt 2018 r. wysokości 300.000 zł będzie spłacony w 2031 r. w kwocie 300 .000 zł. W okresie zaciągniętych kredytów 2014 -2018 funkcję Przewodniczącego Rady Gmina Radziemice pełnił Waldemar Przeniosło z Błogocic, a Wójtem Gminy Radziemice by...