poniedziałek, 17 czerwca

Historia

Druga edycja: < Pacyfikacja Łyszkowic >
Historia

Druga edycja: < Pacyfikacja Łyszkowic >

    Pacyfikacja Łyszkowic, Autor Zbigniew Pałetko. Wydanie II poprawione, uzupełnione  ISBN     978-83-935996-0-8, Radziemice  2024, stron 202, okładka miękka. Format: 20 x 14,5 cm. Niebawem ukaże się II wydanie książki Pacyfikacja Łyszkowic. Pierwsze wydanie Pacyfikacja Łyszkowic miało miejsce 20 lat temu, w 2003 r. i obejmuje opis największej, niemieckiej zbrodni w rejonie Proszowic. Niebawem ukaże się II wydanie. Poszerzone i uzupełnione zostały rozdziały, szczególnie rozdział Wywiady i wspomnienia, świadków i rodzin zamordowanych 28 młodych niewinnych mężczyzn. Drugie wydanie obejmuje 202 strony wraz z Indeksem Imiennym i Rzeczowym. Red
Tak było 3 kwietnia 2023 r.
Historia

Tak było 3 kwietnia 2023 r.

Głos ma Mariusz Frączek -ogromy kredyt w gminie Radziemice oraz zniszczenie boiska trawiastego 3 kwietnia 2023 Głos rozsadku Mariusza Frączek – ogromy kredyt w gminie Radziemice oraz zniszczenie boiska trawiastego Mariusz Frączek, Radny z Wrocimowic, Gmina Radziemice  na  FB  w dniu 2 kwietnia 2023 r. zamieścił następujący wpis: Dzień dobry mieszkańcy.W dniu 30 marca odbyła się sesja Rady Gminy.  Po sesji pojawiło mi się kilka przemyśleń.Informacja dla mieszkańców Wrocimowowic:Z programu ,,Polski Ład ” będzie realizowana droga w kierunku Dziemięrzyc. Gmina planuje zrealizować 300m. Zgłosiłem wniosek aby zrealizować tą drogę do końca, gdyż pozostanie tylko ok. 300 m.Bardzo chce spotkania z mieszkańcami.  Niestety pomimo wielu moich próśb sołtys Wrocimow...
Mam przed oczami…
Historia

Mam przed oczami…

Mam przed oczami Statuetkę Husarii Polskiej, Kotwice Polski Walczącej i naszego Białego Orła. Red
Prezydent Andrzej Duda powiedział…
Historia

Prezydent Andrzej Duda powiedział…

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wygłosił bardzo mocne przemówienie. Jednoznacznie wskazał na oprawców polskich bohaterów. Prezydent Duda zwrócił uwagę, że Rosjanie nadal prowadzą swoją imperialną politykę. Obecnie przejawia się to w agresji na Ukrainę i dokonywanych tam zbrodniach. Zwrócił uwagę, że tam również Rosjanie dokonują zbrodni, tak jak ich przodkowie: wykorzystywanie niewolniczej pracy, mordowanie, zsyłki na wschód, niszczenie rodzin, porywanie dzieci. Odnosząc się do wydarzeń historycznych, prezydent Duda przyznał, że część Polaków współpracowała z sowieckim okupantem. Zaznaczył, że robili to „czasem ze strachu, czasem z oportunizmu, czasem z konformizmu”. „Ale powiem jedno:...
Najstarszy wizerunek Kościoła w Radziemicach
Historia

Najstarszy wizerunek Kościoła w Radziemicach

Do dnia dzisiejszego uważano, że zdjęcie wykonane 1934 r. Kościoła w Radziemicach jest najstarszym zdjęciem. Na zdjęciu z 1934 r. widoczny jest kościół od strony południowej, z drewnianym ogrodzeniem oraz okazałą lipą, po której dziś nie ma śladu.  Wokół lipy widoczne jest ogrodzenie żerdziami, które służyło parafianom przyjeżdzającym konnymi pojazdami na nabożeństwa do wiązania koni. W materiałach archiwalnych odnaleziony został odręczny rysunek wykonany tuszem czarnym z  1855-1869, którego autorem jest Teofil Piątkowski.  Rysunek jest cennym przekazem i ma dużą wartość dokumentalną. Pokazuje stan świątyni w Radziemicach w latach 1855-1869 bez obecnego szczytu, bez sygnaturki i ze starą drewnianą dzwonnicą. Kościół jako budowla był w bardzo złym stanie, a parafia mała. To d...
Osobliwości Radziemickiej Doliny
Historia

Osobliwości Radziemickiej Doliny

Z Kart Albumu. Osobliwości Radziemickiej Doliny Wieś Radziemice rozłożona jest w dolinie rzeki Ścieklec, w otoczeniu wysokich wzgórz. Zamknięta od zachodu wzgórzem Dodowa o wysokości 312,6 m n.p.m., od północy wzgórzem Podgórze, o wysokości 310,1 m n.p.m., i od strony wschodniej, wzgórzem Kowary - 270 m n.p.m. Rzadko można znaleźć miejscowość, by była tak piękna i szczyciła się tak wspaniałym położeniem i krajobrazem jak Radziemice. Ten maleńki zakątek  Polskiej Ziemi, położony jest w  dolinie, nad rzeką Ścieklec, której kręte koryto i rozczochrane wierzby upiększają krajobraz Radziemickiej Doliny.   Na jednej z takich wierzb rośnie brzoza, mająca już wysokość kilkunastu metrów. Zbigniew Pałetko
Polska Organizacja Wojskowa powstała w Koniuszy 1916 r.
Historia

Polska Organizacja Wojskowa powstała w Koniuszy 1916 r.

Organizacja POW powstała w Koniuszy w lipcu 1916 roku. Jednostką nadrzędną Obwodowej organizacji tajnej POW w Koniuszy było Biuro Organizacyjne Legionów Polskich w Michowie. MICHAŁ PAŁETKO ŻOŁNIERZ POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ Michał Pałetko mając 18 lat wstąpił w 1917 r., szeregi tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Koniuszy. Żołnierska droga Michała rozpoczęła się w 1917 r. i zakończyła się 10 maja 1922 r. przeniesieniem do rezerwy.       W latach 1913 – 1914 coraz więcej dochodziło wiadomości do środowiska regionu w Koniuszy o tworzeniu się Drużyn  Strzeleckich i Związku Strzeleckiego w Krakowie. Organizacje te skupiały młodzież pozaszkolną, głównie wiejską i ściśle związane były z osoba Józefa Piłsudskiego. Były to patriotyczne org...
Szkoła Podstawowa w Radziemicach o dwóch imionach
Historia

Szkoła Podstawowa w Radziemicach o dwóch imionach

Do zamiany imienia Szkoły Podstawowej Marszałka Józefa Piłsudskiego na Edwarda Kleszczyńskiego doszło 2006 r. Jak do tego doszło? Otóż w 2006 r. przyjechał do Polski ze Stanów Zjednoczonych Józef Kleszczyński, bratanek Edwarda. Wójtem Gminy Radziemice był wówczas Eugeniusz Skoczeń, któremu oczy zabłysły na widok bardzo majętnego Józefa Kleszczyńskiego... Jak było w 1935 roku? W dniu 20 maja 1935 r. na posiedzeniu żałobnym Rady Gminnej, z okazji śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, postanowiono nowo wybudowanej szkole nadać imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nazwa ta została przez Radę Szkolną Powiatową w dniu 15 grudnia 1935 roku przyjęta i zatwierdzona. Inicjatorem nadania Szkole Powszechnej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, był Edward Kleszczyński – piłsudczyk, legioni...
11 listopada  Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości
Historia

11 listopada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2023 r. Narodowego Świętą Odzyskania Niepodległości, o g. 12:00 odprawiona zostanie w Kościele parafialnym w Radziemicach uroczysta Msza Św. za Ojczyznę i poległych partyzantów w Pieczonogach. W uroczystości Odzyskania Niepodległości uczestniczyć będą członkowie Środowiska Żołnierzy Kedywu i Baonu Partyzanckiego „Skała” AK wraz z Pocztem Sztandarowym. Przed Mszą Św. złożą kwiaty i zapalą znicze przed pomnikiem poległych partyzantów w Pieczonogach. Po uroczystościach w Kościele w Radziemicach Poczet Sztandarowy i członkowie Baonu Partyzanckiego „Skała” AK oddadzą hołd poległym Partyzantom przed tablicą znajdującą się w krypcie, prowadzącej do nawy kościoła. Poczet Sztandarowy Żołnierzy Baonu Partyzanckiego „Skała” AK, przed Kościołem parafialnym w Radziemicach ...