sobota, 2 grudnia

Historia

Centrum jego świata były Radziemice
Historia

Centrum jego świata były Radziemice

Adam Małysa. Centrum jego świata były Radziemice Adam Małysa, człowiek, który przeszedł do historii Radziemickiej Doliny. Był człowiekiem wielkiego serca, niezwykle pracowitym i sumiennym. Po przeżyciu 95 lat, Adam Małysa zmarł 2 kwietnia 2012 roku, pochowany został 4 kwietnia na parafialnym cmentarzu w Radziemicach // Opracowano na podstawie książki: Adam Małysa,  Autor: Zbigniew Pałetko, biografia, Wyd. 2 poprawione, Radziemice 2017,  ISBN 978-83-916634-0-0, stron 196. format 20,5 x 15 cm.  Okładka twarda.// Adam Małysa urodził się 28 listopada 1917 roku w Radziemicach, niezamożnej chłopskiej rodzinie, jako syn Michała i Marianny, z domu Borek. Rodzice umieli przekazać synowi wiarę do Kościoła i miłość do Ojczyzny. Prowadzili jedno hektarowe gospodarstwo ro...
Odzyskanie Niepodległości –   walory poczty podziemnej
Historia, Znaczki Piłsudski

Odzyskanie Niepodległości – walory poczty podziemnej

Odzyskanie Niepodległości 11 Listopada 1918 r. na walorach poczty podziemnej. Opracowanie: Zbigniew Pałetko, Zbiory własne. 103. rocznica Bitwy Warszawskiej. Polacy odnieśli w niej zwycięstwo nad Armią Czerwoną. Bitwa, która miała miejsce dniach 14-15 sierpnia, nazywana jest również Cudem nad Wisłą, dzięki mobilizacji całego narodu udało się powstrzymać bolszewicką inwazję. Znaczki poczty podziemnej przemawiają do czytelnika treścią graficzną. Przypominają o nieobchodzonych oficjalnie rocznicach jak: uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, Odzyskanie Niepodległości 11 Listopada 1918 r, Rocznicach śmierci Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przypominają również o faktach historycznych: radzieckiej zbrodni w Katyniu, bohaterstwie żołnierzy AK. Pewna grupa znaczków stanowiła ...
Jan  Duniec  –  Ksiądz  legenda na filmie
Historia

Jan Duniec – Ksiądz legenda na filmie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze opracowali wystawę oraz film o życiu i twórczości księdza Jana Duńca. Wychowawcom i Opiekunom składany podziękowanie i wyrazy szacunku; Uczniom gratulacje i podziękowanie. Film znajduje się na FB szkolapamieta2022 fb.watch/mmgpy0jREX, oraz profilu Jadzia Ulka Szponar Noworol. Uczniowie pod filmem napisali: W ramach tegorocznej akcji Szkoła pamięta 2022 chcielibyśmy przypomnieć Wam postać księdza Jana Duńca. Był on pierwszym powojennym proboszczem parafii Twardogóra, animatorem życia religijnego i społecznego oraz edukacji. W czasie wojny działał w AK, w późniejszych latach był prześladowany przez UB.Dziękujemy księdzu proboszczowi Krzysztofowi Bucykowi i naszemu księdzu katechecie Marcinowi Nesterowiczowi za przekazani...
Młyn w  Błogocicach
Historia

Młyn w Błogocicach

Młyn w  Błogocicach Ścieklec przepływa przez miejscowość Błogocice odcinkiem o długości 2,3 km, wybitnie krętym korytem. Od 11.6 km w dół rzeki koryto ma charakter naturalny, którego brzegi porasta naturalny drzewostan i krzewy. Na zakolu Ścieklca łączą się wody potoku Kniejówka, występujący również w literaturze pod nazwa Łętkówna. W środkowym biegu woda gruntowa występują na różnych głębokościach. Najpłycej wody powierzchniowe występują w Błogocicach, w części wsi Błonie, już na głębokości 2 m. Błogocice 2016. Zapora na Ścieklcu.                                               Fot. Zbigniew Pałetko O rzece Ścieklec i młynie występującym w Błogocicach Jan Długosz w XV w.  Liber Beneficiorum pisał: Item habet secundani manipularem decimam in Blogoczicze, villa sub p...
Młyny wodne na rzece Ścieklec
Historia

Młyny wodne na rzece Ścieklec

Młyny wodne na rzece Ścieklec. Z dokumentów źródłowych wynika, że prawie w każdej miejscowości na rzece Ścieklec, począwszy  od Marchocic aż do Proszowic znajdował się młyn. Na Ścieklcu wybudowano 12 młynów  wodnych,  w następujących miejscowościach: Marchocice, Przemęczany, Błogocice,  Lelowice na Racławice, Kaczowice, Przemęczany, Radziemice, Błogocice, Dalewice, Rzędowice, Gniazdowice, Opatkowice, Proszowice. Dziś większość z nich już nie istnieje, a ślad po nich zupełnie zaniknął. Wykorzystanie energii wodnej do napędu maszyn Z pszenicy czy żyta robi się mąkę. Wiedzieli to już nasi praojcowie, którzy ze ścieranych ziaren otrzymywali proszek, który zmieszany z wodą wypiekali na rozgrzanych kamieniach. Był to pierwszy chleb. Do rozdrabniana ziarna służył dwa płaskie ...
Zabytkowa Monstrancja w Kościele parafialnym w Radziemicach.
Historia

Zabytkowa Monstrancja w Kościele parafialnym w Radziemicach.

W Kosciele parafialnym w Radziemicach, p.w. Świetego Stanisława B.M. znajduje się najcenniejsze dzieło sztuki sakrajlnej. Ksiądz Jan Wiśniewski w pracy pt. Dekanat Miechowski, tak pisze o monstrancji: W zakrystii jest przechowywana gotycka, srebrna monstrancja o trzech filgramowych wieżyczkach, na które składają się po 4-ry kręcone srebrne druty. Nad słońcem jest figurka Niepokalanej Poczętej, w promieniach stojącej na księżycu, Przy słońcu dwaj święci biskupi, na podstawie napis: „Post obitum R. Olim INNY MODASKY (t. zn. Joannis Młodawski)  Plebani Radimicen.  A. D. 1659  Ecclesia  Radimicen  executores dedicaverunt  die  27  may.           Monstrancja jest również przedmiotem szczegółowego opisu prze ks. Aleksandra Spetta. W 1883 roku, parafia Radziemice należała admin...
Figura Matki Bożej Królowej Pokoju w Radziemicach
Historia

Figura Matki Bożej Królowej Pokoju w Radziemicach

Żrodło: Kapliczki, figury i Krzyże przydrożne. Parafia Radziemice. Autor: Zbigniew Pałetko, ISBN 978-83-916634-6-9, Wydanie I, Radziemice 2012 r. stron 112; format: 22 x 16 cm; okładka miękka Figura Matki Bożej Królowej Pokoju w Radziemicach. Fot. 2023. Wojciech Pasek. Zbigniew Pałetko
Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Błogocicach
Historia

Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Błogocicach

Fot. 2023, Przemysław Jelonkiewicz  · FB 9.07.2023. Żrodło: Kapliczki, figury i Krzyże przydrożne. Parafia Radziemice. Autor: Zbigniew Pałetko, ISBN 978-83-916634-6-9, Wydanie I, Radziemice 2012 r. stron 112; format: 22 x 16 cm; okładka miękka.   Zbigniew Paletko
Figura Matki Bożej Niepokalane Poczęcie w Przemęczankach
Historia

Figura Matki Bożej Niepokalane Poczęcie w Przemęczankach

Kamienna rzeźba Matki Bożej Niepokalane Poczęcie w Przemęczankach.Fot. 2023. Z. Pałetko Figura Matki Bożej Niepokalane Poczęcie w Przemęczankach znajduje się w ogrodzie rodziny Wawrzeń. Postawiona została 1917 r. przez Wincentego i Mariana Wawrzeń. Budynki gospodarcze Wawrzeniów bardzo często ulegały zniszczeniu przez pożar. Rodzina aby odwrócić zły los postanowiła postawić figurę Matki Bożej Niepokalane Poczęcie. Kamienna rzeźba Matki Bożej Niepokalane Poczęcie jest cało postaciowa, wolnostojąca, umieszczona na wysokim, prostokątnym postumencie. Rzeźba wykonana została z piaskowca, prawdopodobnie z kamienia pinczowskiego. Suknia Maryi jest w kolorze brązowym, przewiązana paskiem w talii i sięga do obłoczka. Matka Boża nakryta jest płaszczem w kolorze niebieskim, również sięgają...
Figura Niepokalanego Poczęcia NMP we Wrocimowicach
Historia

Figura Niepokalanego Poczęcia NMP we Wrocimowicach

Figura Niepokalanego Poczęcia NMP we Wrocimowicach świątecznym przybraniu w dniu 8 czerwca 2023 r. Figura Niepokalanego Poczęcia NMP we Wrocimowicach świątecznym przybraniu w dniu 8 czerwca 2023 r. Święto Boze Ciało. Fot. Mariusz Frączek. Opis Figury Niepokalanego Poczęcia NMP znajdującej się we Wrocimowicach, przy Szlaku Kościuszkowskim, prowadzącym z Krakowa do Racławic. Fragment pochodzi z książki: Kapliczki, figury i Krzyże przydrożne. Parafia Wrocimowice. Zbigniew Pałetko