piątek, 3 lutego

Ksiądz Jan Młodawski. Sztuka sakralna w kościele w Radziemicach

Ksiądz Jan Młodawski – proboszcz parafii Radziemice w latach 1631–1653. Za jego staraniem wybudowany został obecny kościół. Fundator srebrnej, wieżyczkowej wykonanej w stylu gotyckim monstrancji. Monstrancja należy do jednych najcenniejszych dzieł sztuki znajdująca się w kościele parafialnym w Radziemicach. Był proboszczem w Radziemicach przez 22 lata. Urodził się 1631 r. Zmarł 4 października  1653 r. Żył lat 78.

W nawie Kościoła w Radziemicach po lewej stronie znajduje się marmurowy nagrobek z popiersiem ks. Jana Młodawskiego.

Pochowany w Kościele parafialnym w Radziemicach, w nawie głównej, w miejscu nad którym widnieje epitafium.

Monstrancję srebrną sprawiono 6 lat po śmierci księdza Jana Młodawskiego, to jest 1659 r. na polecenie egzekutorów testamentu ks. Młodawskiego – budowniczego obecnego kościoła w Radziemicach.

Obecny kościół stanął w okresie od 1633 do 1653 r. staraniem pierwszego plebana w Radziemicach, ks. Jana Młodawskiego. Był również fundatorem srebrnej Monstrancji – najcenniejszego dzieła sztuki, która znajduje się w kościele parafialnym w Radziemicach. Wieżyczkowa, srebrna monstrancja wykonana jest w stylu gotycko renesansowym.

Pomnik  ks. Jana Młodawskiego, inicjatora budowy obecnego Kocioła w Radziemicach oraz fundatora srebrnej monstrancji. kościoła

Epitafia  ks. Jana Młodawskiego, fundatora kościoła

Pomnik ks. Jana Młodawskiego posiada portret wyobrażający kapłana z bródką i wąsami, w komży i stule.

Treść napisu na pomniku:

Z napisu na epitafium znajdującym się w kościele w Radziemicach wynika, że obecny kościół stanął w okresie od 1633 do 1653 r. staraniem pierwszego plebana w Radziemicach, ks. Jana Młodawskiego. Wybudowany został na miejscu kościoła drewnianego. Wszystkie daty wybudowania kościoła są zbieżne, i można powiedzieć, że pierwsza połowa XVII wieku to okres, w którym powstał obecny, murowany kościół w Radziemicach, w miejscu kościoła drewnianego. Zofia Boczkowska pisze: ... obecny kościół zbudowany został, na miejscu kościoła drewnianego.

Konsekracja kościoła w Radziemicach p.w. Św. Stanisława B.M. odbyła się 27 czerwca 1662 r. przez biskupa Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego,

Zbigniew Pałetko