środa, 4 października

Rządowy Fundusz „Polski Ład” dla gminy Radziemice

GMINA RADZIEMICE OTRZYMAŁA 3 920 000,00 ZŁ NAJMNIEJ ZE WSZYSTKICH GMIN POWIATU PROSZOWICE

Gmina Radziemice otrzymała najmniej funduszu „Polski Ład” z gmin powiatu Proszowice – 3 920 000 zł.

Gmina Radziemice otrzymała najmniej funduszu „Polski Ład” z gmin powiatu Proszowice – 3 920 000 zł.

Przypominamy Czytelnikom, że w programie Polski Ład, samorząd gminy oprócz świetlicy wiejskiej w Przemęczankach również złożył dwa następujące wnioski:

2. Modernizacja sieci drogowej wraz z infrastrukturą w gminie Radziemice. Wartość zadania samorządowcy wycenili na 30 mln złotych. Wniosek został odrzucony. < Paranoja >.

3. Modernizacja ujęć wody pitnej, sieci wodociągowej w Gminie Radziemice oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Wartość zadania samorządowcy wycenili na 50 mln złotych. Wniosek został odrzucony. < Paranoja >.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zrzut-ekranu-2021-11-05-080222.png
Źródło: Strona Internetowa Urzędu Gminy Radziemice

Najmniejszą gminą w powiecie Proszowickim jest gmina Pałecznica. Dla porównania pod względem powierzchni: Pałecznica 47,95 km2, Radziemice 57,85 km2.

Drugie porównanie pod względem mieszkańców” Pałecznica 3602 mieszkańców, Radziemice 3445.

Gmina Pałecznica otrzymała 8 010 000 zł – najwięcej po gminie miejsko wiejskiej Proszowice – 10 900 000 zł.

Gmina Radziemice otrzymała najmniej „Polski Ład” 3 920 000 zł.

Red.