sobota, 2 grudnia

Kościół w Radziemicach w grafice

Kościół w Radziemicach p.w. Św. Stanisława B. M. w grafice.

Kościół w Radziemicach w grafice. Autor Aneta Głuszczyk 2012. Żródło: Kapliczki, Figury i Krzyże przydrożne Parafii Radziemice, str. 24. Radziemice 2012.
Kościół w Radziemicach w grafice. Autor Michał Kozera. Żróło: Zabytki Powiatu Proszowickiego ze szkicownika Michała Kozery. Proszowice 2009.
Kościół w Radziemicach w grafice. Autor Nieznany.

Zbigniew Pałetko