sobota, 2 grudnia

Janusz Król z Niezwojowic na Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Tytułowa plansza Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z Herbami poszczególnych miejscowości wykonana przez Janusza Krola w 2022r. Fot. Z. Pałetko

Od 2019 r. Janusz Król uczestniczy w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, dokumentując na swoich mapach Polski.

W 2023 r. I Kompania Kadrowa wyruszy 4 sierpnia z Krakowa i zakończy się 11 sierpnia w Kielcach. Janusz Król od 2019 r. uczestniczy w Marszu, dokumentując na swoich mapach Polski herby poszczególnych miejscowości, gdzie zatrzymują się uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Każdego roku wykonuje nową planszę, które są prezentowane w galerii znajdującej się w tradycyjnej Sali lekcyjnej z lat 50. Ubiegłego wieku. Na wielu planszach na rewersie widnieją podpisy uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Każdego roku Janusz Król z Niezwojowic wykonuje nową planszę, które są prezentowane w galerii znajdującej się w tradycyjnej Sali lekcyjnej z lat 50.

Fot i tekst Zbigniew Paletko