sobota, 2 grudnia

Konsultanci: << Projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033.>> Część II.

W dniu  08.09.2023. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radziemicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033.

Konsultanci Projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033.

Udział w spotkaniu konsultacyjnym nad Projektem Strategii Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033 wzięli:

 1. Mazurek  Marcin. Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej.
 2. Przeniosło  Waldemar. Radny z Błogocic,  Przewodniczący Rady Gminy, od 2014 r.
 3. Knop  Janusz . Radny i sołtys z  Obrażejowic.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Frączek Mariusz. Radny z Wrocimowic.
 5. Łój Mirosław, sołtys z Lelowic.
 6. Antos Tadeusz – Prezes Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Łętkowic.
 7. Świdziński  Andrzej.  Radny z Radziemic.
 8. Szczuka  Barbara. Radna  z Zielenic. Dieta
 9. Kubińska  Anetta. Radna  ze Smoniowic.
 10. Przeniosło  Karol.  Radny  z Wierzbicy.
 11. Nowak Dariusz, sołtys z Przemęczan
Spotkanie konsultacyjne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033 prowadził Hubert Guz.

W dyskusji na Projektem…. żaden z wymienionych Konsultantów nie zabrał głosu! Radni i sołtysi o spotkaniu konsultacyjnym powiadomieni zostali telefonicznie przez pracownika urzędu gminy.

Nadmienić należy że  każda strona  Projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziemice na lata 2023 – 2033,  łącznie ze stroną tytułową została zabezpieczona kodem, nadrukiem PROJEKT STRATEGICZNY!

Przykładowa strona Projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziemice na lata 2023 – 2033, Zabezpieczona nadrukiem PROJEKT STRATEGICZNY!

Do dnia 12 września 2023 nie otrzymaliśmy odpowiedzi od samorządu Gmina Radziemice dlaczego 85 stron wyżej wymienionego Projektu zostały zabezpieczone nadrukiem PROJEKT STRATEGICZNY!

W spotkaniu konsultacyjnym nad Projektem Strategii Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033 NIE wzięli udziału radni:

 • Cichy  Agata , Radna  z Łętkowic.  Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •  Kubińska  Wanda. Radna z  Łętkowic-Kolonia. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Makuszewski  Henryk.  Radny  z Dodowa. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Pabiańczyk  Wojciech. Radny  z Kaczowic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Sikora  Regina. Radna  z Przemęczan. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Skiba Lucyna. Radna z Przemęczanek. Dieta 1000 zł miesięcznie.
 •    Szot  Marcin. Radny z Kowar. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dieta 1.000 zł miesięcznie.

NA 16 sołtysów gminy Radziemice w spotkaniu konsultacyjnym udział wzięli: Nowak Dariusz, sołtys z Przemęczan i Łój Mirosława, sołtys z Lelowic oraz Knop  Janusz . Radny i sołtys z  Obrażejowic.

W spotkaniu konsultacyjnym nad Projektem Strategii Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033 NIE wzięli udziału sołtysi:
 • Krzysztof Popiołek    Łętkowice-Kolonia
 • Włodzimierz Studziżba    Łętkowice
 • Marek Czekaj   Smoniowice
 • Małgorzata Michalska    Wierzbica
 • Lucyna Kwiecień    Błogocice
 • Grzegorz Kawula    Kąty
 • Andrzej Juśko    Kowary
 • Krzysztof Duraj     Radziemice
 • Anna Szopińska    Przemęczanki
 • Rafał Małek    Wrocimowice
 • Teresa Kupidło   Zielenice
 •  Dorota Pluta     Kaczowice
 •  Ewa Całek    Dodów

Przypomnijmy Czytelnikom, że w Gminie Radziemice sołtys pobiera wynagrodzenie miesięczne wysokości 500 . Należy zadać pytanie jak sołtysi przeprowadzą zebrania konsultacyjne w swoich miejscowościach?

Red