sobota, 2 grudnia

Historia

Michał Pałetko Biografia część I
Historia

Michał Pałetko Biografia część I

OD AUTORA Wspomnienia o Michale Pałetko traktuję jako reportaż do biografii, a jako motto wybrałem słowa: Bogactwo życia, godność człowiekai tajemnica powszechnej przyjaźni między ludźmi.. Michał Pałetko (1898 - 1990) Biografia o Michale Pałetko jest opisem jego życia, które zaznaczyło się w historii Łyszkowic, Wiktoryjki i powiatu proszowickiego. Pracy nadałem tytuł: Michał Pałetko, aby ukazać biografie człowieka, z miejscowości Łyszkowice do roku 1936, a potem na Wiktoryjce. gmina Koniusza, pow. Proszowice. Dając rekonstrukcję osobowości mojego ojca Michała, treści i informacje zawarte w biografii stały się w pewnym stopniu naukowym opracowaniem. Wielokrotnie w biografii używam poufnego zdrobnienia. Znam życie i twórczość Michała od 1941 roku. Jego życie i twórczoś...
Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 6  Herb, flaga, banner  i pieczęć  gminy Radziemice
Historia

Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 6 Herb, flaga, banner i pieczęć gminy Radziemice

Gmina Radziemice posiada własny herb, flagę, bander i pieczęć po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr  80- 64/0/2003 z dnia 6 czerwca 2003 roku [1]. Herb. Herb gminy Radziemice.  W polu zielonym dwie skrzyżowane kosy o ostrzach i okuciach srebrnych oraz drzewcach (kosiskach) złotych, a między kosami cztery łacińskie krzyże srebrne. Zieleń symbolizuje nowe życie, żywotność, obfitość, zdrowie i piękno. Oznacza również rolniczy charakter Gminy Radziemice, bogate tradycje ruchu ludowego Ziemi Radziemickiej, a także zieleń radziemickich pól, łąk i sadów. Srebro, (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski Majestat, a także Króla – jako pomazańca Bożego, objawienie Ducha Święte...
Historia

Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 5 Położenie Radziemic

Rzadko można znaleźć miejscowość, by była tak piękna i szczyciła się tak wspaniałym położeniem i krajobrazem jak Radziemice. Ten maleńki zakątek Polskiej Ziemi, położony jest w  dolinie, nad rzeką Ścieklec, której kręte koryto   i rozczochrane wierzby upiększają krajobraz Radziemickiej Doliny.    Radziemice są siedzibą gminy, która powstała z dniem 1 stycznia 1973 roku, w wyniku reformy administracyjnej. W 1973 roku likwidacji ulegały Gromadzkie Rady Narodowe: w Przemęczanach i w Łętkowicach. W ich miejsce powstaje jedna duża, samodzielna jednostka administracyjna w Radziemicach, jako jednia z 2381 gmin w Polsce.  Wieś Radziemice rozłożona jest w dolinie rzeki Ścieklec, w otoczeniu wysokich wzgórz. Zamknięta od zachodu wzgórzem Dodowa o wyso...
Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 4. Pochodzenie nazwy Radziemic
Historia

Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 4. Pochodzenie nazwy Radziemic

Dociekliwość nazwy Radziemice opracowana została na podstawie materiałów historycznych. Nauka zajmująca się przedmiotem badań nazw osób, a wtórnie także miejscowościami nosi nazwę onomastyki. Jest to wiedza nieomal tajemna, bowiem uwzględnia przesłanki historyczne, naukowe i dokumentalne. Wiele historycznych nazw już dawno wyszły z użycia. Dotyczy to nazw miejscowości pochodzących od imion, którymi posługiwali się nasi przodkowie już we wczesnym średniowieczu oraz przezwisk, którymi się nawzajem nazywano. Hipoteza nazwy miejscowości oparta na brzmieniu fonotypowym i skojarzeniowym na przykład Pieczonogi, że ludzie piekli sobie nogi przy wyrabianiu cegły jest wielce błędna, pozbawiona historycznego i naukowego uzasadnienia[1]. Nazwa Pieczonogi, według średniowiecznych zapisów poch...
Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 3.
Historia

Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 3.

W dniu 4 sierpnia 1924 roku, z okazji obchodów Dziesięciolecia wymarszu I Brygady Legionów, Edward Kleszczyński gościł u siebie Radziemicach, we dworze  Marszałka Józefa Piłsudskiego i kolegów Beliniaków [1]. W 1928 roku również z inicjatywy Edwarda Kleszczyńskiego wybudowana zostaje w czynie społecznym mleczarnia Przyszłość. Po kilku latach jej działalności staje się słynna w Polsce, a szczególnie południowej jej części.   Prowadzona jest produkcja masła również i na eksport, szczególnie do Anglii[2].    W dniu 27 września 1925 roku powstała w Radziemicach Kasa Stefczyka. Inicjatywa założenia Kasy Stefczyka w Radziemicach wyszła z grona członków Kółka Rolniczego. W dniu 27 września 1925 roku, odbyło się zebranie założycielskie Kasy. Rozpoczęto nastę...
Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 2
Historia

Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 2

W 1787 roku w diecezji krakowskiej, do którego należał również powiat Proszowicki, z nakazu prymasa Polski Michała Jerzego Poniatowskiego przeprowadzono spis ludności. Spis ludności przeprowadzono niezwykle starannie, z podziałem na grupy wiekowe oraz przynależność religijną. Wówczas w 1787 roku, Radziemice zamieszkiwało 249 osób, w tym 6 żydów[1]. W Proszowicach na 853 mieszkańców zamieszkiwało 10 Żydów. Najwięcej w Działoszynach, gdzie na ogólna liczbę 448 mieszkańców było ich aż 227. W 1789 roku, dwór w Radziemicach jest własnością Anny z Morskich Grodzickiej, kasztelanowej oświęcimskiej[2]. W tym czasie mieszkańców w Radziemicach było 224, w tym 4 żydów. Znajdowały się 34 domy, na które przypadały: dwór, browar, młyn, 6 domów kmiecich, 16 domów zagrodników  z gruntem, 1 dom chału...
Radziemice zarys dziejów cz. 1
Historia

Radziemice zarys dziejów cz. 1

I. Radziemice - dane ogólne 1.  Zarys historyczny Radziemic       Historia Radziemic prezentuje się ciekawie i odzwierciedla dzieje jej mieszkańców na przestrzeni wieków. Radziemice są starą historyczną osadą.                                        Pierwsza wzmianka o Radziemicach pochodzi z sierpnia 1204 roku. Rok 1204 uważa się za początek historii Radziemic. Książe Kazimierz Opolski w 1228 roku między wieloma wsiami nadał Klemensowi, wojewodzie opolskiemu również i wieś Radziemice[1]. Kazimierz Opolski w nadaniu Klemensowi wymienia nazwę jako: Radzimice, ...