sobota, 2 grudnia

Społeczne

Parking w Radziemicach przed Kościołem             Część III
Społeczne

Parking w Radziemicach przed Kościołem Część III

Parking w Radziemicach przed Kościołem z dwoma wysepkami, wysokim krawężnikiem i wąskim chodnikiem. Jeżeli jeszcze nie parkowałeś na Parkingu przed Kościołem w Radziemicach - To musisz zobaczyć! Krawężniki oddzielające chodnik od parkingu przed Kościołem w Radziemicach Krawężniki na parkingu Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. W tym zakresie prym wieść zaczynają PN dostosowane do norm europejskich. Wysokość krawężnika - tzw. prześwit - winien zamykać się wielkościami rzędu 8-14 cm. Parking przeznaczony jest do parkowania pojazdów więc winien być przygotowany w taki sposób by parkujące auta nie doznawały uszczerbku. Usuwanie zniszczeń spowodowanych wjechaniem ...
Parking w Radziemicach przed Kościołem             Część II
Społeczne

Parking w Radziemicach przed Kościołem Część II

Wysepka nr 2. Ostrymi jak brzytwa krawężnikami (!) na Parkingu w Radziemicach przed Kościołem od strony wjazdu do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Radziemicach. Wysepka nr 2. Ostrymi jak brzytwa krawężnikami (!) na Parkingu w Radziemicach przed Kościołem od strony wjazdu do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Radziemicach żeby obejść wysepkę należy wyjść na jezdnię!!! Wysepka wybudowana wbrew przepisom i zasadom bezpieczeństwa dla pieszych i pojazdów mechanicznych?  Za czyje pieniądze wykonano wysepkę? Oczywiście za nasze! Kto ponosi odpowiedzialność?  Oczywiście Urzędnik!...
Marta Lempart – lewacka rewolucjonistka
Społeczne

Marta Lempart – lewacka rewolucjonistka

Marta Lempart to właścicielka firmy dewloperskiej Marta Lempart -  to właścicielka firmy deweloperskiej. Kupiła kamienicę w centrum Wrocławia za kilka procent jej wartości od peowskich włodarzy tego miasta? I zgadnijcie co pierwsze zrobiła lewacka rewolucjonistka po otrzymaniu aktu własności? Kazała wszystkim lokatorom "W*********Ć"❗ Lempart Tomasz to dziaduś  Marty Lempart Tomaszu Lempart, niepolskim żydzie, który przybył do Polski po lepsze życie i zrobił dość dużą karierę zaczynając od... Oddział Wojskowej Cenzury w Lublinie, dodajmy bolszewickiej cenzury
Parking w Radziemicach przed Kościołem             Część I
Społeczne

Parking w Radziemicach przed Kościołem Część I

  Wysepka nr 1. Ostrymi jak brzytwa krawężnikami - Parking w Radziemicach przed Kościołem. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Wysepka wybudowana wbrew przepisom i zasadom bezpieczeństwa dla pieszych i pojazdów mechanicznych? Co oznacza czerwona linia na wysepce? Nie przekraczać? A może NIE zbliżać się? Ostrymi jak brzytwa wysokimi krawężnikami (!) - Parking w Radziemicach przed Kościołem. Wiele osób starszych po dojściu do krawężnika musi korzystać z pomocy. Wysepka drogowa  to element bezpieczeństwa ruchu drogowego ... Interpretacje radnych i sołtysów oraz odpowiedzi samorządowców Gminy Radziemice dotyczące słynnego już dziś parkingu w Radziemicach przed Kościołem patrz Sesja Rady Gminy Radzi...
Czy protestujący są Polakami?
Społeczne, Wydarzenia

Czy protestujący są Polakami?

Prof. Paweł Skrzydlewski w dniu 1 listopada 2020 r. na falach Radia Maryja powiedział: Czy protestujący są Polakami? Nie, bo Polski nie znają i nie chcą znać Prof. Paweł Skrzydlewski Nigdy wcześniej nie było tak wulgarnych, ale i zabawnych transparentów. Dlaczego ? Bo pochodzą od NIE Polaków !  Prof. Paweł Skrzydlewski w dniu 1 listopada 2020 r. na falach Radia Maryja powiedział: Czy protestujący są Polakami? Nie, bo Polski nie znają i nie chcą znać. Nie kochają jej, a wszystko, co stanowi jej fundament, tj. Bóg, honor i Ojczyzna odrzucają w całej rozciągłości, niszczą i wyszydzają.... Były to słowa skierowane do strajkujących, którzy od ponad tygodnia wychodzą na ulice w ramach protestu przeciwko wydanemu przez Trybunał Konstytucyjny 22 października orzeczenia, że aborcj...
Radziemice            Radny JAN S. stracił mandat
Społeczne, Wydarzenia

Radziemice Radny JAN S. stracił mandat

Komisarz wyborczy w Krakowie stwierdził utratę mandatu przez radnego gminy Radziemice Jana S. Radny został skazany za przestępstwo umyślne. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie nosi datę 22 września 2020 roku. Radny utracił utracił mandat 5 sierpnia bieżącego roku, gdy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej, skazał radnego w lipcu 2019 roku na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Jan S. był radnym w 15 okręgu wyborczym - Wrocimowice. W okręgu zostaną zarządzone wybory uzupełniające. Powodem było bezprawne pobieranie dopłat obszarowych przez jednostkę OSP we Wrocimowicach, której Jan S. był prezesem. W tej samej sprawie - jak donosi Dziennik Polski 24, z dnia 23 ...
PROMOCJA KSIĄŻKI PT. MICHAŁ PAŁETKO
Społeczne, Wydarzenia

PROMOCJA KSIĄŻKI PT. MICHAŁ PAŁETKO

W dniu 20 września 2020 r. odbyła się promocja książki pt. Michał Pałetko Biografia Michła Pałetko to kolejna, 21 pozycja napisana przez Zbigniewa Pałetko,  z Radziemic. Dodajmy, że Zbigniew jest regionalistą wielokrotnie odznaczanym. W roku 2012 została mu przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej. Za wybitne osiągnięcia na polu krzewienia idei regionalizmu na Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy w dniu 11 września 2014 roku odznaczony został jako jeden z siedmiu laureatów Medalem im. Aleksandra Patkowskiego. Jego praca jest doceniana przez różne instytucje i organizacje krajowe. Jego prace mają charakter dokumentalno-literacki, poświęcone są regionowi Radziemic. Do najbardziej poczytnych należą: "Radziemice. Zar...
KORONAWIRUS W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECZONOGACH
Społeczne, Wydarzenia

KORONAWIRUS W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECZONOGACH

Duże ognisko zarażenia koronawirusem  w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach. Znamy więcej szczegółów. Na dzień dzisiejszy chorych na koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, gm. Pałecznica  jest już zarażonych 19 osób. Do 18 zarażonych: 13 podopiecznych i 5 osób z personelu     dołączyła kolejna osoba. Jest nią  mieszkanka DPS, 82-letnia kobieta. Przypomnijmy, że zachorowania na koronawirus zaczęło się od 76–letniego mężczyzny, mieszkańca DPS w Pieczonogach. Przetransportowany został do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zmarł. Placówka objęta została kwarantanną. Sześć osób personelu, w tym dyrektor placówki zdecydowało pozostać na stałe z mieszkańcami obiektu - osobami przewlekle somatycznie chorymi, by zap...
Duże ognisko coronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach
Społeczne, Wydarzenia

Duże ognisko coronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformował w dniu 14 września o 18 zakażonych osobach w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, gmina Pałecznica. Do dnia 17 września 2020 r. sytuacja sytuacja epidemiczna w powiecie proszowickim była stabilna. Bywały dni, kiedy nie było ani jednego zakażenia coronawirusem. Dziś zmieniło się wszystko zupełnie. W powiecie proszowickim utworzyło się duże ognisko zakażonych coronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty. Badania testu wykonane przez WSSE wykazały 18 osób zakażonych coronawirusem w DPS w Pieczonogach w tym: 13 u pensjonariuszy oraz 5 pracowników placówki. Autor Tomasz Stępień na łamach Głos 24 Proszowice opublikował artykuł pt. Powiat proszowicki: Duże ognisko – i w...
KORONAWIRUS W DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIECZONOGACH
Społeczne, Wydarzenia

KORONAWIRUS W DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIECZONOGACH

Msze św. w Kaplicy w Domu Opieki Zdrowotnej p.w. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach nie odbędą się Ksiądz Maciej J. Pawłowski sprawujący posługę w kościele parafialnym w Radziemicach pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika za nieobecnego ks. Stanisława Mika poinformował parafian na FB,  że w Domu Opieki w Pieczonogach, jeden z mieszkańców okazał się chory na koronawirus. Przypomnijmy, że Dom Opieki w Pieczonogach w której znajduje się Kaplica p.w. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, należy fizycznie do parafii Radziemice. W kaplicy odbywają się Msze św. w środy w piątki i w Niedzielę. W związku wystąpieniem koronanowirusa personel i podopieczni objęci zostali kwarantanną. W dniu 12 września przeprowadzone zostaną badania testowe na obecność wirusa.    &nbs...