sobota, 2 grudnia

Wyposażenie w Kościele w Radziemicach – Kociołek na Wodę Świeconą

Kociołek na Wodę Świeconą z XVII w.

Kociołek na wodę świeconą ustawiony jest na kolistej podstawie umocowanej wokół dna. W dolnej części kociołek zdobiony jest motywem puklowania oddzielonej od części górnej dekorowana falistą linią – wypukłym wałkiem. Czasza kociołka rozchylona, odwinięta na zewnątrz. Uchwyt półkolisty z druta. Srednica ok. 30 cm. Wykonany z blachy miedzianej. Czas powstania to I połowa XVII w.

Miedziany, z pierwszej polowy XVII w. Kociołek na Wodę Świeconą znajdujący się w inwentarzu Kościoła Parafialnego w Radziemicach

Zbigniew Pałetko