piątek, 2 grudnia

Zadłużenie Gminy Radziemice w okresie 2014 – 2018.

Kadencja 2014 – 2018. Systematyczny wzrost zadłużenia w Gminie Radziemice.

 • Rok 2015 270.000.00 zł
 • Rok 2017 350.000.00 zł
 • Rok 2017 539.653.45 zł
 • Rok 2018 300.000.00 zł

RAZEM ZADŁUŻENIE: 1.459.653.45 ZŁ

Spłaty Kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2018.

Zaciągnięty kredyt w 2015 r. wysokości 270.000 zł będzie spłacony w 2027 r. 100.000 zł i 2028 r. 170.000 zł

Zaciągnięty kredyt 2017 r. wysokości 170.000 zł będzie spłacony w 2028 re. w kwocie 170.000 zł.

Zaciągnięty kredyt 2018 r. wysokości 300.000 zł będzie spłacony w 2031 r. w kwocie 300 .000 zł.

W okresie zaciągniętych kredytów 2014 -2018 funkcję Przewodniczącego Rady Gmina Radziemice pełnił Waldemar Przeniosło z Błogocic, a Wójtem Gminy Radziemice był Marek Słowiński z Przemęczanek

To Rada Gminy, w okresie 2014 – 2018 której Przewodniczącym był Waldemar Przeniosło uchwalała budżet gminy w poszczególnych latach, rozpatrywała sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowała uchwały zaciągania kredytów.

Łączna suma zaciągniętych Kredytów w okresie 2014 – 2018 to: 1.459.653.45 ZŁ

Wykaz Radnych Gminy Radziemice Kadencji 2014 – 2018

 •   Augustyniak  Małgorzata    Radna
 •   Cichy  Agata. Radna  z Łętkowic
 •   Janczyk  Wojciech.  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 •   Knop  Janusz. Radny z Obrażejowic. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 •   Kramarz  Ewelina. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 •   Kubińska  Anetta. Radna  ze Smoniowic.
 •   Kubińska  Wanda. Radna z Łętkowić  – Kolonia
 •   Makuszewski  Henryk. Radny z Dodowa
 •   Mazurek  Marcin. Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic, Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
 •   Przeniosło  Karol. Radny z Wierzbicy
 •   Przeniosło  Waldemar. Radny z Błogocic. Przewodniczący Rady Gminy
 •   Świdziński  Andrzej Radny z Radziemic
 •   Szarawara  Jan. Radny z Wrocimowic
 •   Szot  Marcin. Radny z Kowar
 •   Wróblewski  Włodzimierz  Radny

Red.