środa, 4 października

Zadłużenie Gminy Radziemice w okresie 2018 – 2021.

W okresie od 2018 do 2020 r. Rada Gminy w Radziemicach, której: od 2014 r Przewodniczącym Rady Gmina Radziemice jest Przeniosło  Waldemar Radny z Błogocic, Przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej jest Marcin Mazurek, Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic

wyraziła zgodę na zaciągnięcie następujących kredytów:

 • Rok 2018 —– 300.000.00 zł
 • Rok 2019 —– 1.064.027.60 zł << Dwa kredyty 2019 r.: 664.027.60 zł oraz kredyt na deficyt budżetu gminy wysokości 400,000,00 zł >>
 • Rok 2020 —- 200.000.00 zł kredyt na deficyt budżetu gminy
 • RAZEM ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 – 2020 TO: ——-2.623.681.05 zŁ
 1. Kredyt w kwocie 300.000 zł. w 2018 r. Rada Gminy zaakceptowała  spłatę kredytu wysokości 300.000 zł przez nasze dzieci  i wnuki w 2031 roku.
 2. Kredyt na wkład własny do zadań współfinansowanych środkami UE w wysokości 664.027.60 zł. Rada Gminy postanowiła, ze Kredyt ten spłacony będzie następująco: Planowana spłata części kredytu wg umowy w 2021 r. w kwocie 299.785.00 zł  – spłata kredytu została przesunięta zgodnie z aneksem z dnia 28 listopada 2019 r na rok 2022. Zaciągnięty kredyt na pokrycie deficytu 400.000.00 zł spłacony będzie w 2032 r.
 3. Kredyt na planowany deficyt budżetu 2020 r. w wysokości 200.000 zł.  Rada Gminy zaakceptowała i kredyt wysokości 200.000 zł będzie spłacony w latach 2025 – 2028, to jest w każdym roku po 50.000 zł.

Efektem systematycznego zadłużenia  gminy to:   Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosiła: 4.382.108.77 zł.

 • Każdy szczegół projektu uchwały na komisji powinien być rozwiązywany jako odrębne zagadnienie, a jego realizacja w perspektywie czasowym!
 • Efektem systematycznego zadłużenia  gminy to:   Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosi: 4.382.108.77 zł!

Za obsługę Banku od zaciągniętych kredytów Rada Gminy, której: od 2014 r Przewodniczącym Rady Gmina Radziemice jest Przeniosło  Waldemar Radny z Błogocic, Przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej jest Marcin Mazurek, Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic wyraziła aprobatę:

Za obsługę kredytu w 2020 r. gmina zapłaciła z naszych, podatników 172.733 zł. Wówczas wskaźnik oprocentowania kredytu wynosił ok. 4%. W roku bieżącym wskaźnik oprocentowania kredytu znacznie wzrósł i zmienia się z każdym kwartałem.

Odsetki od kredytu w 2022 r. Gnina Radziemice zapłaci około 350 tyś zł.  Niektórzy radni przewidują, że koszt obsługi bankowej w 2022 r. od tak dużego zadłużenia gminy może zbliżyć się do 400.000 zł lub nawet tę liczbę przekroczyć.

 • To Rada Gminy stanowi  o budżecie Gminy!
 • To Rada Gminy jest organem kontrolnym działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Radni zostali wybrani m.in. po to, żeby mówić w imieniu swoich wyborców.

Radni Kadencji 2018 – 2023. Rada Gminy Radziemice. Kadencja 2018-2023. Skład osobowy, przynależna funkcja, miejscowość.

ODPOWIEDZIALNI
 •   Cichy  Agata , Radna  z Łętkowic.  Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Frączek Mariusz. Radny z Wrocimowic. Dieta 500 zł miesięcznie.
 •   Knop  Janusz . Radny z  Obrażejowic.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Kubińska  Anetta. Radna  ze Smoniowic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Kubińska  Wanda. Radna z  Łętkowic-Kolonia. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Makuszewski  Henryk.  Radny  z Dodowa. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Mazurek  Marcin. Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej. Dieta 1.300 zł miesięcznie.
 •   Pabiańczyk  Wojciech. Radny  z Kaczowic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Przeniosło  Waldemar Radny z Błogocic,  Przewodniczący Rady Gminy, od 2014 r. Dieta 1.500 zł miesięcznie.
 •   Przeniosło  Karol.  Radny  z Wierzbicy. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Sikora  Regina. Radna  z Przemęczan. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Świdziński  Andrzej.  Radny z Radziemic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 • Skiba Lucyna. Radna z Przemęczanek. Dieta 1000 zł miesięcznie.
 •   Szczuka  Barbara. Radna  z Zielenic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Szot  Marcin. Radny z Kowar. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dieta 1.000 zł miesięcznie.

W Kolorze czerwonym zaznaczono radnych, którzy pełnią drugą lub więcej kadencję radnego.

Red.