środa, 4 października

O Radziemicach pisano Wczoraj i pisze się Dziś

W latach 30. XX wieku o Radziemicach pisano: W powiecie miechowskim istnieje wieś ( w gminie Łętkowice ) jednej z najwięcej uspołecznionych w okolicy. Radziemice posiadają Kółko Rolnicze, Mleczarnię Spółdzielczą (Przyszłość, przp. red.), Kasę Stefczyka, oraz pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Spółdzielcze ubezpieczenia bydła...

Fot. Archiwum Autora

Dziś o Radziemicach pisze się: To za zgodą radnych Gmina Radziemice sprzedane zostały budynki po byłym Kółku Rolniczym (SKR).

To za zgodą radnych Gmina Radziemice sprzedane zostały budynki po byłej Spółdzielni Mleczarskiej Przyszłość.

Dziś o Radziemicach pisze się o olbrzymim zadłużeniu gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosiła: 4.382.108.77 zł. Rada Gminy w Radziemicach w okresie od 2015 – 2020 wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytów ba łączną sumę 2.623.681.05 zł.

  • Rok 2015 270.000.00 zł
  • Rok 2017 350.000.00 zł
  • Rok 2017 539.653.45 zł
  • Rok 2018 300.000.00 zł
  • Rok 2019 Dwa kredyty: 664.027.60 zł + 400,000,00 zł Razem pobrano kredyt w 2019 r. 1.064.027.60 zł
  • Rok 2020 200.000.00 zł
  • RAZEM ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 – 2020 TO: 2.623.681.05 zŁ

Efektem systematycznego zadłużenia  gminy to:   Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosiła: 4.382.108.77 zł

Za obsługę kredytu w 2020 r. gmina zapłaciła z budżetu 172.733 zł. Wówczas wskaźnik oprocentowania kredytu wynosił ok. 4%. W roku bieżącym wskaźnik oprocentowania kredytu znacznie wzrósł i zmienia się z każdym kwartałem.

Odsetki od kredytu w 2022 r. Gnina Radziemice zapłaci około 350 tyś zł.  Niektórzy radni przewidują, że koszt obsługi bankowej w 2022 r. od tak dużego zadłużenia gminy może zbliżyć się do 400.000 zł lub nawet tę liczbę przekroczyć.

W latach 30. XX wieku o Radziemicach pisano:

Fot. Archiwum Autora

Dziś o Radziemicach pisze się.

Parking  w Radziemicach przed Kościołem z dwoma wysepkami, wysokim jak brzytwa krawężnikiem,  wąskim 90 cm chodnikiem.  Należy dodać brak podjazdu na plac  przy Kościelny oraz niedokończona ścieżka pieszo rowerowa. Czy zastanowiłeś się za czyje pieniądze wbrew przepisom i zasadom bezpieczeństwa dla pieszych i pojazdów mechanicznych wykonano parking przed Kościołem i podjazd na plac przy Kościelny? Oczywiście za nasze!   Kto ponosi odpowiedzialność?  Oczywiście Urzędnik!

Czy zastanowiłeś się dlaczego ścieżka pieszo rowerowa zaczyna się i kończy na moście na rzece Ścieklec. Dlaczego brak jest ścieżki pieszo rowerowej od mostu i dalej przez Radziemice?  Powróćmy na chwilę do części II: Ostrymi jak brzytwa krawężnikami (!) na Parkingu w Radziemicach przed Kościołem.  Krawężnik powinien mieć ścięcie od strony jezdni, powyżej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie większym niż 2,5 : 1 i nie mniejszym niż 4 :1. W przepisach czytamy dalej: Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. W tym zakresie prym wieść zaczynają PN dostosowane do norm europejskich. Na obecną chwilę mamy informacje, iż wysokość krawężnika na parkingu – tzw. prześwit -winien zamykać się wielkościami rzędu 8-14 cm.

Zbigniew Pałetko