piątek, 2 grudnia

Radziemice: Umorzenia Profity Pożyczki

Od Czytelnika otrzymaliśmy materiał dotyczący umorzeń w roku 2021, dokonanych przez wójta Marka Słowińskiego:

Czytelnik napisał:

Wracamy się do Pana Wójta Marka Słowińskiego o przekazanie Redakcji personalia wyżej wymienionych osób, którym zostały przekazane umorzenia, z godnie z danymi zamieszczonymi w podaniach o umorzenie.

O innych umorzeniach i pożyczkach w następnym artykule.

Red