środa, 4 października

Uwaga Rada Gmina Radziemice – Dziś g. 15:00

Zbiera się w Radziemicach Komisja: 1. Budżetu; 2. Mienia Komunalnego; 3. Oświaty; 4 Rolnictwa; 5. Pomocy Społecznej.

Nie ma znaczenia w Której jesteś Komisji – ZAPAMIĘTAJ!

<< Zapytania zadawane przez radnych podczas komisji rady, czy podczas samej sesji rady, to nie ma w tym zakresie żadnego ograniczenia. Radni mają prawo, w ramach kontroli organu wykonawczego gminy, zadawać pytania, które ich zdaniem są celowe do wyjaśnienia określonych wątpliwości >>
<< Radni zostali wybrani m.in. po to, żeby mówić w imieniu swoich wyborców >>
<< Każdy szczegół projektu uchwały na komisji powinien być rozwiązywany jako odrębne zagadnienie, a jego realizacja w perspektywie czasowym >>.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej:

Mazurek  Marcin – Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic, Przewodniczący Komisji: 1. Budżetu; 2. Mienia Komunalnego; 3. Oświaty; 4 Rolnictwa; 5. Pomocy Społecznej. zwołuje dziś o godzinie 15:00 Radę Gminy Radziemice.

Przypominamy o stawkach za wodę. Stawka za 1 m sześcienny wody 4,98 zł oraz abonament co miesiąc 6.00 zł.

Czasami opłata Abonamentowa przekraczała należność za zużytą wodę !?

To Rada Gminy, której Przewodniczącym jest Waldemar Przeniosło z Błogocic uchwaliła ww. stawki obowiązujące od kwietnia 2021` r.

Red