wtorek, 27 lutego

Samorząd Gminy Radziemice prosi.

Samorząd Gminy Radziemice prosi: Złóż deklarację zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Otrzymasz węgiel po 2 tyś za tonę. Nie zwlekaj!

Wzór Deklaracji odbierz w Urzędzie Gminy Radziemice lub na stronie gminy.

 Sejm przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom swojej gminy po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Deklarację należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziemice lub za pośrednictwem ePuap.

Osoby starsze i niepełnosprawne korzystają z dodatkowych przywilejów!

Zwracamy się do : Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o polecenie sołtysom i radnym aby dostarczyli deklaracje osobom starszym i niepełnosprawnym w swojej miejscowości!

Zgodnie z zapisami projektu ustawy maksymalna cena za tonę węgla wynosić będzie 2.000,00 zł brutto.


Red.