wtorek, 27 lutego

Radziemice – czek wysokości 4.750.000 zł

W czerwcu 2022 r. Gminie Radziemice przyznano 4.750.000 zł na zadania drogowe.

Tak duża dotacja umożliwi wykonanie w każdej miejscowości odcinek drogi.

Marek Słowiński, wójt gminy Radziemice odbierając 3 czerwca 2022 r. symboliczny czek na zadania drogowe w wysokości 4.750.000 zł powiedział:  …że dzięki przyznanym środkom zostanie wyremontowany odcinek drogi w każdym sołectwie.

Parking w Radziemicach przed Kościołem z dwoma wysepkami, wysokim krawężnikiem i wąskim chodnikiem. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. W tym zakresie prym wieść zaczynają PN dostosowane do norm europejskich. Wysokość krawężnika – tzw. prześwit – winien zamykać się wielkościami rzędu 8-14 cm. Fot i tekst Zbigniew Pałetko
Chodnik wzdłuż parkingu w Radziemicach, szerokość 0,9 m. Z wyniosłym krawężnikiem, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wybudowana przez Samorząd Gminy Radziemice w brew przepisom. W obszarze zabudowanym Ścieżka powinna mieć szerokość 3 m. Fot. i tekst Zbigniew Pałetko

Pałecznica nie troszczy się o węgiel

Gmina Pałecznica otrzymała promesę na 950.000 zł.  Przeznaczyła na montaż instalacji na odnawialne źródła energii. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej posiadają panele fotowoltaiczne, magazyny energii i pompy ciepła. Nie musi się troszczyć o węgiel.

Gmina Pałecznica otrzymała z rezerwy budżetu państwa kwotę ponad trzech milionów złotych z przeznaczeniem na remonty dróg, uszkodzonych przez ulewne deszcze (tzw. powodziówki). Środki muszą zostać wydane jeszcze w tym roku.

red.