piątek, 2 grudnia

Radziemice. Jak było w 2015 roku

Radni w Radziemicach. Jak było w 2015 r. i jak jest obecnie.

CZĘŚĆ I. BYŁO W 2015 ROKU. Przedruk artykułu z 11 stycznia 2015 r.

W Radziemicach radni na „etatach”

Artykuł pt. „Miesięczne ryczałty zastąpią diety radnych”, zamieszczony w dniu 7 stycznia 2015 w Dzienniku Polskim, wywołał istną burzę i lawinę komentarzy.  Komentatorzy uważają, że Przewodniczący Rady  Gminy Radziemice, Waldemar Przeniosło i wójt Marek Słowiński dokonali „skoku na kasę” – czytaj podatnika, wprowadzając ryczałty miesięczne dla radnych.

Wszystko zaczęło się od tego, że dotychczas radni dostawali dietę wysokości 200 zł za obecność kilkugodzinną na sesji lub komisji, a obecnie otrzymywać będą co miesiąc  ryczałt wysokości 600 zl . Czytelnicy  nazywają: „skok na kasę”, „etatowi radni”  o wynagrodzeniu:

– przewodniczący rady gminy Radziemice, Waldemar Przeniosło będzie za swoją pracę otrzymywał 1000 zł miesięcznie,

–  wiceprzewodniczący  rady i dwóch przewodniczących komisji po  650 zł, miesięcznie, – pozostali  radni  po 600 zł. miesięcznie.

W poprzedniej kadencji 2010 – 2014 koszt funkcjonowania rady gminy  wynosił  298 100.  zł.  Obecnie – o ile nie ulegnie zmianie – koszt funkcjonowania radnych na „etatach” obciąży budżet gminy o 480 000 zł.  Prawie pół milionowy koszt utrzymania rady pokryją oczywiście podatnicy, którzy większości są rolnikami lub  pobierają emeryturę wysokości 844 zł.

Wypowiedz wójta Marka Słowińskiego : „Takie rozwiązanie pozwala lepiej zorganizować pracę Rady Gminy”, jak również „etaty” radnych pomysłu Waldemara Przeniosło, wywołało lawinę komentarzy nie tylko oponentów ale również i samych radnych.

Jeden z czytelników Dziennika Polskiego, znający się dobrze na księgowości i   zadłużeniu gminy przez byłego wójta T. Wilka, wyliczył:  „że w  kadencji 2010 – 2014 było 47 posiedzeń, a radni  pobrali łącznie: 49350 zł., dodając, że obecnie radni pobiorą 146 400 zł. To jest po 7 200 zł rocznie”.

Bardzo znamienna jest również wypowiedz jednego rolnika:

„Produkty rolne skandaliczne tanie, podatek najwyższy z możliwych, a radni – „gospodarze” nie dorobili się na hektarach to dorobią się na gminie. Takie życie. Ja płacę 1500 podatku rocznie a radny ma 600 zł na miesiąc nie robiąc nic dla nas rolników. Ciekawe czy radni są w stanie spojrzeć w oczy wyborcom?”.

Wyjaśnienia Waldemara Przeniosło, mówi:  „ …  że nowe zasady nie były „skokiem na kasę”, a radnymi kierowała chęć uproszczenia procedur wynagradzania radnych…”  Taki tok rozumowania wydaje mi się prawdziwy. Kiedy rozmawiałem jednym z pracowników gminy powiedział mi:

 „ Radziemice, to jest jedyna chyba gmina w Polsce, gdzie księgowość prowadzi się na „amerykance”, oni nie maja zielonego pojęcia o księgowości elektronicznej. Najpierw księguje się ołówkiem, a jak dobrze wyjdzie to poprawia się długopisem…”

Dziś wiem jaki to był „młyn” dla byłego (na szczęście ) wójta T. Wilka, który zafundował mieszkańcom odrocz olbrzymiego zadłużenia  gazetę , kwartalnik za ok. 7 000 zł, dzień czosnku na ponad 70 000 zł, zegar słoneczny itp. Na szczegółowe wyliczenie przyjdzie jeszcze czas, kiedy księgowość okaże transparentność faktur – jako nieodzowny element księgowości w każdej gminie w Polsce.

 Felieton pragnę zakończyć wspaniałym wpisem, prawdopodobnie nauczycielki na emeryturze, której artykuły i komentarze czytam z wielką uwagą, oto jeden z nich:

„A może by tak pójść o krok dalej…
…bycie radnym powinno być odbierane jako ZASZCZYTNA SŁUŻBA obywatelom, którzy go wybrali i z tego powodu nie powinno się żądać jakiegokolwiek wynagrodzenia”

Zbigniew Pałetko

Cześć II. Jak jest dzisiaj 2022 r. przy olbrzymim zadłużeniu gminy wysokości 4.382.108.77 zł.

Odsetki od kredytu w 2022 r. Gnina Radziemice zapłaci około 350 tyś zł.  Niektórzy radni przewidują, że koszt obsługi bankowej w 2022 r. od tak dużego zadłużenia gminy może zbliżyć się do 400.000 zł lub nawet tę liczbę przekroczyć.

 • To Rada Gminy stanowi  o budżecie Gminy!
 • To Rada Gminy jest organem kontrolnym działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Radni zostali wybrani m.in. po to, żeby mówić w imieniu swoich wyborców.

Radni Kadencji 2018 – 2023. Rada Gminy Radziemice. Kadencja 2018-2023. Skład osobowy, przynależna funkcja, miejscowość.

ODPOWIEDZIALNI
 •   Cichy  Agata , Radna  z Łętkowic.  Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Frączek Mariusz. Radny z Wrocimowic. Dieta 500 zł miesięcznie.
 •   Knop  Janusz . Radny z  Obrażejowic.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Kubińska  Anetta. Radna  ze Smoniowic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Kubińska  Wanda. Radna z  Łętkowic-Kolonia. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Makuszewski  Henryk.  Radny  z Dodowa. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Mazurek  Marcin. Radny z Woli Gruszowskiej i Radziemic, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej. Dieta 1.300 zł miesięcznie.
 •   Pabiańczyk  Wojciech. Radny  z Kaczowic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Przeniosło  Waldemar Radny z Błogocic,  Przewodniczący Rady Gminy, od 2014 r. Dieta 1.500 zł miesięcznie.
 •   Przeniosło  Karol.  Radny  z Wierzbicy. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Sikora  Regina. Radna  z Przemęczan. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Świdziński  Andrzej.  Radny z Radziemic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 • Skiba Lucyna. Radna z Przemęczanek. Dieta 1000 zł miesięcznie.
 •   Szczuka  Barbara. Radna  z Zielenic. Dieta 1.000 zł miesięcznie.
 •   Szot  Marcin. Radny z Kowar. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dieta 1.000 zł miesięcznie.

W Kolorze czerwonym zaznaczono radnych, którzy pełnią drugą lub więcej kadencję radnego.