piątek, 3 lutego

Radziemice – Sesja 30 listopada 16:00

W dniu 30 listopada, o g. 16:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziemice. Dotyczy m.in. uchwalenia stawki podatku rolnego na rok 2023. To rada gminy podejmie decyzję, jaki będą płacić rolnicy gminy Radziemice podatek w 2023 r.

Redakcja upublicznia na swoim profilu wypowiedz Przewodniczącego Rady Gminy Radziemice Waldemara Przeniosło. na FB w dniu 27.11.2022 r. Wypowiedz dotyczy przebiegu posiedzenia ostatniej Komisji Rady Gminy Radziemice.

Waldemar Przeniosło

 Ostatnie posiedzenie Komisji Rady Gminy Radziemice nie należało do przyjemnych , miedzy innymi jednym z punktów był punkt poświęcony ustalenia wysokości podatku rolnego na 2023 rok .

Pan wójt Marek Słowiński przedstawił ile obecnie wpływa do kasy urzędu, i ile będzie po podwyżce jeśli zostanie przyjęta stawka maksymalna ustalona przez prezesa GUS. Zwrócił uwagę że są podatnicy którzy korzystają z ulgi podatkowej za fotowoltaike co stanowi uszczuplenie dochodów gminy . Zwrócił uwagę że w gminie Pałecznicy będzie przyjęta stawka maksymalna oraz propozycja takiej stawki jest w gminach w Koniuszy i Nowym Brzesku .

Związku z tym wójt wystąpił do radnych o przyjęcie stawki maksymalnej przypadającej na 2023 rok . Wyjaśnić należy że obecna cena żyta wynosi 61.48 zł za kwintal , przyjęta przez GUS na rok 2023 wynosi 74.05 zł co oznacza wzrost o 20.4% . Obecna kwota od hektara przeliczeniowego wynosi 153.70zł zaś po przyjęciu maksymalnej stawki wynosić będzie 185.12zł. Jest to wzrost o 31.42zł.

Głos zabrał radny Mariusz Frączek przedstawiając odmienne stanowisko argumentując podwyżką wszystkich produktów potrzebnych do produkcji rolnej w tym paliwa i nawozów oraz zaproponował nie podnoszenie podatku rolnego tylko utrzymania na obecnym poziomie . Po zgłoszeniu dwóch wniosków przewodniczący komisji pan Marcin Mazurek poddał pod głosowanie pierwszy wniosek zgłoszony przez wójta pana Marka Słowińskiego , w wyniku głosowania za wnioskiem zagłosował jeden radny , trzynastu wstrzymało się . Tutaj pojawił się problem czy głosować drugi wniosek ponieważ zdaniem przewodniczącego komisji i wójta przeszedł pierwszy wniosek i jest podstawą do ogłoszenia .

Osobiście złożyłem prośbę o przerwę w obradach komisji po czym przewodniczący ogłosił przerwę. Podczas zakulisowych rozmów radnych , znaczna część radnych nie jest przekonana do maksymalnej stawki podatku, część radnych poprosiła wnioskodawcę drugiego wniosku czy jest skłonny zmienić swój wniosek z ceny 61.48 za kwintal na 68 zł za kwintal. Co daje 170 zł za hektar przeliczeniowy a nie jak w przypadku wniosku wójta 185.12zł , czyli propozycja części radnych to podwyżka o 16.30 zł od obecnej stawki, a obniżkę o 15.12 zł od maksymalnej kwoty podatku rolnego . Radny Frąnczek wyraził zgodę na taką zmianę .

Po wznowieniu obrad przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały o podatku rolnym z maksymalną stawką GUS, tutaj pojawił się problem czy głosuje się nad uchwałą o maksymalnej stawce – zdaniem kilku radnych – nie, ponieważ z automatu wchodzi maksymalna jeśli jest przyjęta gusowska stawka , po czym przewodniczący odstąpił od głosowania nad uchwałą. Po tym fakcie że radni byli przekonani że będziemy debatować nad pierwszym wnioskiem radnego Frączka – co się nie stało , złożyłem wniosek o ponowną reasumpcje głosowania nad wnioskiem wójta i go odrzucenie, (ponieważ w takiej sytuacji jak wystąpiła radni zamknęli sobie możliwość wprowadzenia obniżki podatku rolnego) – w wyniku głosowania wniosek został poparty – dziewięciu radnych zagłosowało za. Wówczas radny Frączek wycofał propozycje 61,48 zł, złożył nową propozycje w wysokości 68 zł. O głos poprosił wójt gminy przekonując radnych o odrzucenie wniosku radnego Frączka i przyjęcia jego propozycji . Zaznaczył że przyjęcie obniżki skutkuje obniżeniem subwencji na 2024 rok – co się zgadza , ale także oskarżył radnych o uprawianie polityki z czym wielu radnych się nie zgadza. Przewodniczący przeprowadził głosowanie wniosku radnego – gdzie wniosek uzyskał poparcie dziewięciu radnych. W tym samym czasie wójt ostentacyjnie opuścił obrady – stwierdzając – po co wam wójt na komisji. Czyli okazuje się radni nie mogą mieć odmiennego zdania od wójta , niestety ale znamy z historii do czego prowadziły takie postępowania. Czy nie można było tak postąpić , jak to by zrobił przed laty śp. Krzysztof Wilk – wieloletni wójt gminy , słowami -wysoka rado jeśli bym mógł to ja doradził bym tak i tak , a nie że ma być tak jak ja chce i koniec. Może trzeba było powiedzieć jeśli już nie chcecie przyjąć maksymalnej stawki bo uważacie że to za wysoka podwyżka, to może coś dorzucicie do tej kwoty 68 zł za kwintal np. na 70 zł a tu nic tylko zabieram zabawki (teczkę) i wychodzę . Oczywiście za wójtem wyszli sołtysi którzy byli zaproszeni na komisję przez przewodniczącego komisji lub wójta . Czy winą radnych jest że rolnicy którzy zamontowali fotowoltaike i mają prawo do ulgi podatkowej ? Nie , nie jest też ich winą że chce się przerzucić utratę tej kwoty na pozostałych rolników w postaci podwyżki podatków to wina przepisów, a już na pewno nie radnych i tu dodam wójta. Jest też jedna sprawa o której trzeba przypomnieć że od 2015 roku jak wójtem został Marek Słowiński do dzisiaj zawsze obowiązywała maksymalna gusowska stawka podatku rolnego , pierwszy raz od siedmiu lat jego wójtowania rada gminy wystąpiła z propozycją obniżenia i mamy takie podejście a nie inne. Kolejna sprawa o której nie mówi się głośno w naszej gminie to że od styczna 2022 roku gmina Radziemice dostaje poważny ,,zastrzyk finansowy” w wysokości 993 000 zł podatku od gazociągu biegnącego po terenie gminy Radziemice . Z tego tytułu w roku 2023 planowany jest wpływ podatku do gminy też w wysokości 993 000 zł. Zaznaczam że żaden poprzedni wójt nie miał takiego zastrzyku finansowego jak obecnie z tego tytułu podatku . Według moich wyliczeń uszczuplenie budżetu gminy po obniżeniu podatku rolnego będzie wynosiło ok 99 000 po stronie wpływów podatku od rolników . Jeśli będzie to złotówka za złotówkę to z subwencją będzie to kwota ok 200 000. Oczywiście nie wliczam w to ulgi – niezależnej od rady gminy. Nas kilku radnych się oskarża o uszczuplenie budżetu gminy a zapomina się że jest prowadzone postępowanie przez służby wojewody Małopolskiego gdzie gminie grozi zwrot 97 000 zł wojewodzie – zdaniem służb wojewody za zatrudnienie pracownika nie zgodnie z otrzymaną subwencją – czy to też wina radych ? Oczywiście ta sprawa jest wyjaśniana i nie rozstrzygnięta ale środki w budżecie gminy są zabezpieczone na taką okoliczność . Niestety mieliśmy już podobną sytuacje parę lat temu ze zwolnieniem nauczycielki w szkole podstawowej w Łetkowicach, zapewniano nas że wszystko odbywa się zgodnie z prawem i pod kontrolą prawnika , jak się okazało to wypłacono poza odprawą, dodatkowe środki finansowe zwolnionej nauczycielce. Więc zachowajmy pewien obiektywizm bo nie jest tak pięknie jak się przedstawia. Czasem należy się uderzyć w piersi i powiedzieć jak jest a nie jak pasuje. Nie jestem ,,malowanym” przewodniczącym Rady Gminy Radziemice i nie jestem przyspawany do ,,stołka”.

Jak nie pasuje wójtowi moja osoba na tym stanowisku to co stoi na przeszkodzie złożyć wniosek do rady o dowołanie mojej osoby? Pyk i go nie ma. Siądę na sesji jak na komisji wśród radnych i może będę zadawał więcej pytań jak obecnie.

Źródło: FB, d. 27.11.2022.

Komentarz zamieszczony pod ww. radnego Mariusza Frączka z Wrocimowic:

Mariusz Frączek Trzeba przyznać że rzadko bywałem na komisjach bo chyba trzy razy ale to co się tam wyprawia to nie ma nic wspólnego nawet jeszcze z głosowaniem na sesji gdzie mieszkańcy mogą oglądać. Normalnie gdyby było można to nie dało by się radnym wypowiedzieć tylko oczekuje się głosowań bez zadawania pytań. Jak któryś radny zapyta to od razu jest krytykowany albo jeszcze inny patent polegający na na puszczaniu mieszkańców na danego radnego tak jak poczyniono na przykład w moim przypadku zaraz na początku jak zostałem radnym gdzie mówiono pewnym ludziom że ja nie chcę do nich drogi robić.
Redakcja kureierradziemicki.pl do wypowiedzi Waldemara Przeniosło dodaje skandaliczne wykonanie parkingu przed kościołem w Radziemicach, gdzie żaden element nie został wykonany poprawnie, oraz ścieżka rowerowa od mostu na rzece Ściekłe do kościoła i dalej.

Red