sobota, 2 grudnia

Najgorzej rozwijające się gminy w Małopolsce – Radziemice na 6 miejscu.

Ranking wstydu. Które małopolskie gminy rozwijają się najgorzej.

Radziemice na 6. miejscu w Małopolsce, na 181 gmin województwa małopolskiego

Radziemice na 6. miejscu w Małopolsce. WSTYD

Włodarzami Gminy Radziemice od 2015 r. są:

Marek Słowiński wójt z Przemęczanek

Waldemar Przeniosło Przewodniczący Rada Gminy Radziemice z Błogocic

Marek Śłowiński wójt gminy Radziemice

Gmina Pałecznica zajęła:

  • trzecie miejsce wśród polskich gmin wiejskich w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2019-2021 oraz
  • piąte miejsce w rankingu wykorzystania środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2021.

Dziś o Radziemicach pisze się o olbrzymim zadłużeniu gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytów do spłaty wynosi: 4.382.108.77 zł. Rada Gminy w Radziemicach w okresie od 2015 – 2020 wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytów na łączną sumę 2.623.681.05 zł.

ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 – 2020

  • Rok 2015 270.000.00 zł
  • Rok 2017 350.000.00 zł
  • Rok 2017 539.653.45 zł
  • Rok 2018 300.000.00 zł
  • Rok 2019 Dwa kredyty: 664.027.60 zł + 400,000,00 zł Razem pobrano kredyt w 2019 r. 1.064.027.60 zł
  • Rok 2020 200.000.00 zł
  • RAZEM ZACIAGNIETE KREDYTY W OKRESIE OD 2015 – 2020 TO: 2.623.681.05 zŁ

Poza uchwałą budżetową, NIE WOLNO w odrębnej uchwale, udzielać upoważnienia dla wójta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.  Podstawa prawna: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Przypominamy Czytelnikom, że w programie Polski Ład, samorząd gminy oprócz świetlicy wiejskiej w Przemęczankach również złożył dwa następujące wnioski:

2. Modernizacja sieci drogowej wraz z infrastrukturą w gminie Radziemice. Wartość zadania samorządowcy wycenili na 30 mln złotych. Wniosek został odrzucony. < Paranoja >.

3. Modernizacja ujęć wody pitnej, sieci wodociągowej w Gminie Radziemice oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Wartość zadania samorządowcy wycenili na 50 mln złotych. Wniosek został odrzucony. < Paranoja >.

Red