sobota, 2 grudnia

Program Odbudowy Zabytków. II nabór

Rewitalizacja Starego Cmentarza w Radziemicach w drugim naborze Programu Odbudowy Zabytków?

Cmentarze w Radziemicach i odpowiedzialność administracyjna za bezpieczeństwo i konserwację podlegają pod ks. proboszcza Macieja Pawłowskiego.

Szczegóły patrz: http://kurierradziemicki.pl/2021/04/26/starodrzew-na-cmentarzu-w-radziemicach/ oraz http://kurierradziemicki.pl/2021/06/09/galeria-zdjec-z-cmentarza-w-radziemicach/

Stary cmentarz znajduje się  przy szosie powiatowej z Radziemic  w kierunku Imbramowic. Jako ostatni pochowani  na starym cmentarzu byli kobieta o nazwisku Gwozdzidowa  i Szczepan Nowak. 

         Na starym cmentarzu znajdują się grobowce oraz wiele płyt grobowych i krzyży. Znajduje się grobowiec, który posiada krzyż wyciosany z jednolitej bryły kamienia. Spoczywają przodkowie, których starsi mieszkańcy Radziemic często do dziś wspominają i pamiętają paląc znicze na grobach. Większość grobów jest już bezimienna. Na dwóch grobowcach o podstawie prostopadłościanu widoczna jest wyraźnie wyryta inskrypcja spoczywającego. Na pomniku Jana Kantego Mazalskiego można również dopatrzyć się niewyraźnie zachowanego oblicza Chrystusa.

Czy istniejące pomniki na starym cmentarzu zostaną przeniesione na cmentarz parafialny oraz czy stary cmentarz zostanie ogrodzony okaże się już niebawem!

Czy Rewitalizacja Parafialnego Cmentarza w Radziemicach będzie w drugim naborze Programu Odbudowy Zabytków okaże się już niebawem?

Wnioski do II edycji Programu Odbudowy Zabytków – patrz 17 punktów, m.in.

Jeden z Czytelników napisał: Obowiązkiem żyjących jest zebrać te ułomki i okruchy najdroższych pamiątek przeszłości i w pamięci przyszłych pokoleń zapisać…

Red