poniedziałek, 17 czerwca

Gmina Radziemice w Programie Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu zabytków. Dofinansowanie ma pomóc między innymi: 1. odbudowie obiektów zabytkowych; 2. w remontach obiektów zabytkowych; 3. realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami; 4. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Przyczyni się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

W Radziemicach ma szansę na rewitalizacje starego cmentarza znajdującego się przy drodze z Radziemic do Ibramowic. Odzyska nowe życie i przywrócona zostanie pamięć, a zabytkowe pomniki przeniesione zostaną na funkcjonujący cmentarz. To szansa na generalny remont i przywrócenie do dawnej świetności budynek po byłym Sklepie Jedność, gdzie powinna być Izba Pamięci Radziemic i Parafii pw. św. Stanisława B.M. To tam powinno znajdować się tysiące archiwalnych, dokumentalnych materiałów i przedmiotów, z działalności naszych Przodków.

W zakresie Rządowy Program Odbudowy Zabytków  uruchomiono już dwa programy. Pierwszym programie gm. Radziemice otrzymała kwotę 980 tyś. zł: Zielenice – 490 tyś zł. oraz parafia we Wrocimowicach 490 tyś zł. W drugim programie Promesa z Zarządowego Programu Odbudowy Zabytków dla parafii w Radziemice, Kościoła pw. Św. Stanisława B.M. wysokości 1 274 000,00 zł.

Nad Rządowym Programem Odbudowy Zabytków w gm. Radziemice odbyły się dwa głosowania.

I. 29 września 2023, dotyczyła:

Uchwała ta spotkała się krytyczną wypowiedzią wójta gm. Radziemice Marka Słowińskiego, a na 15 radnych przeciw uchwale zagłosowali: Wojciech Pabianczyk – radny z Kaczowic i Regina Sikora – radna z Przemęczan
Przeciw uchwale Programu Odbudowy Zabytków, spierającą Samorząd gminy w Radziemice na kwotę 980 ooo zł. byli: Wojciech Pabianczyk – radny z Kaczowic i Regina Sikora – radna z Przemęczan. Wstrzymało się od głosu dwóch radnych : Marcin Mazurek radny Radziemice, Wola Grószowska i Henryk Makuszewski, radny w Dodowa.
II. 21 lipca 2023, dotyczyła tylko zmiany składania wniosków (do 31 grudnia 2023). Przeciw uchwale Programu Odbudowy Zabytków był już tylko Wojciech Pabianczyk – radny z Kaczowic.

Zadziwiające jest to, że na sesji w dniu 29 września 2023 r. wój gm. Radziemice Marek Słowiński i radny z Kaczowic Wojciech Pabianczyk o Programie Odbudowy Zabytków wypowiadali się negatywnie.

Red