sobota, 2 grudnia

Kart Albumu – pomórz rozpoznać

Rozpoznaj swojego Dziada, Pradziada!

Zwracamy się z prośbą o dalsze rozpoznanie osób na zdjęciu. Zdjęcie wykonane przed sklepem Kółka Rolniczego, Stowarzyszenia Spółdzielców i Ogrodników Jedność w Radziemicach, z roku 1937. Za dotychczasową pomoc Dziękujemy!

Rozpoznaj swojego Dziada, Pradziada.

Zbigniew Pałetko