sobota, 2 grudnia

Szkoła Podstawowa w Radziemicach o dwóch imionach

Do zamiany imienia Szkoły Podstawowej Marszałka Józefa Piłsudskiego na Edwarda Kleszczyńskiego doszło 2006 r. Jak do tego doszło? Otóż w 2006 r. przyjechał do Polski ze Stanów Zjednoczonych Józef Kleszczyński, bratanek Edwarda. Wójtem Gminy Radziemice był wówczas Eugeniusz Skoczeń, któremu oczy zabłysły na widok bardzo majętnego Józefa Kleszczyńskiego…

Jak było w 1935 roku? W dniu 20 maja 1935 r. na posiedzeniu żałobnym Rady Gminnej, z okazji śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, postanowiono nowo wybudowanej szkole nadać imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nazwa ta została przez Radę Szkolną Powiatową w dniu 15 grudnia 1935 roku przyjęta i zatwierdzona. Inicjatorem nadania Szkole Powszechnej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, był Edward Kleszczyński – piłsudczyk, legionista. 

Przez pokolenia naszych praojców funkcjonowała w naszych Radziemicach  Szkoła Powszechna, a następnie Szkoła Podstawowa imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego – ojca Niepodległości Polski. Nawet w dobie stalinowskiej PRL nie zamieniono nazwy Szkoły Podstawowej – nakazano jedynie po wojnie zdjąć z budynku szkoły tablicę upamiętniającą nazwę szkoły imieniem  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prawdą jest, że po II wojnie światowej komunistyczne władze nie zaakceptowały nazwy szkoły imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Imię szkoły było na trwałe zapisane w pamięci społeczności – naszych ojców.  Do zamiany imienia Szkoły Podstawowej Marszałka Józefa Piłsudskiego na Edwarda Kleszczyńskiego doszło 2006 r. Jak do tego doszło? Otóż w 2006 r. przyjechał do Polski ze Stanów Zjednoczonych Józef Kleszczyński, bratanek Edwarda. Wójtem Gminy Radziemice był wówczas Eugeniusz Skoczeń, któremu oczy zabłysły na widok bardzo majętnego Józefa Kleszczyńskiego, który przez 38 lat przebywał na emigracji wraz ze swoim stryjem Edwardem. Eugeniusz Skoczęń jako wójt Gminy Radziemice oceniony został jako nieudacznik, nie otrzymał elekcję na następną kadencję, ukazała się artykuły Go home… wracaj do domu. Skoczeń doprowadził również do tego, że ówczesna rada gminy przyznała Józefowi Kleszczyńskiemu tytuł: honorowego obywatela Radziemic! Jak do tego doszło opiszemy w drugiej części artykułu.    

Jak powstała Szkoła Powszechna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Do roku 1933 dzieci uczyły się w pomieszczeniach prywatnych domów. W 1933 r .powstaje projekt wybudowania nowej, czteroklasowej Szkoły Powszechnej w Radziemicach. Założony został Komitet Budowy Szkoły, do którego należą. Do obwodu szkolnego w 1933 roku należały wsie: Radziemice, Przemęczany, kol. Kowary, Podgórze, Błogocice, Kąty. Mieszkańcy tych wsi postanowili opodatkować się po 4 złote z morgi. Do budowy szkoły nie przystąpiły Błogocice i Kąty, które to miejscowości odmówiły wszelkiej pomocy przy budowie. Edward Kleszczyński przeznaczył pod budowę szkoły 1 ha ziemi. Do budowy szkoły przystąpiono 30 czerwca 1934 roku. Po interwencji Edwarda Kleszczyńskiego, w sierpniu 1934 roku Błogocice i Kąty przystąpiły do prac budowy nowego gmachu szkolnego. W pierwszym roku budynek szkoły został wzniesiony i przykryty. W tym samym roku ulega zmianie, to jest podwyższeniu stopień organizacyjny szkolnictwa, to jest z dwu na trzy klasową szkołę. Nauczycielami byli: Stanisława Zielinska i Zofia Zborochówna.  
Budowa Szkoły Powszechnej w Radziemicach 1935 r. Zbiory Archiwalne Autora

W dniu 20 maja 1935 r. na posiedzeniu żałobnym Rady Gminnej, z okazji śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, postanowiono nowo wybudowanej szkole nadać imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nazwa ta została przez Radę Szkolną Powiatową w dniu 15 grudnia 1935 roku przyjęta i zatwierdzona. Inicjatorem nadania Szkole Powszechnej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, był Edward Kleszczyński – piłsudczyk, legionista.  

Przeniesienie ze starej szkoły do nowej nastąpiło 1 grudnia 1935 roku. Zostały uruchomione trzy sale lekcyjne, świetlica oraz kancelaria. W tym też czasie powiększony został stopień organizacyjny z trzech klasowej na cztero klasową szkołę. Zatrudnionych jest już czterech nauczycieli. Czwartą zatrudnioną nauczycielką była Zofia Jakubowska, przybyła z powiatu nowotarskiego. W dniu 18 lipca 1937 roku na walnym zgromadzeniu członków Kasy Stefczyka w Radziemicach, członkowie Kasy postanowili część udziałów przeznaczyć na umeblowanie kancelarii szkoły. Udziały członków obwodu szkolnego Radziemic na umeblowanie kancelarii wypadło 202 zł. Za pieniądze te zakupiono szafę, biurko 6 krzeseł i wieszak na ubranie.

W dniu 12 września 1937 roku Kółko Rolnicze w Radziemicach obchodziło jubileusz 25-letniego istnienia. W ramach obchodu odbyło się poświęcenie budynków wybudowanych czynem społecznym: Mleczarni Spółdzielczej i Szkoły  Powszechnej oraz sztandaru Kółka Rolniczego w Radziemicach. Poświęceniu budynku szkolnego brał udział Inspektor Powiatowy z Miechowa Tadeusz Chlewski.  Młodzież wykonała dekorację wymienionych obiektów flagami o barwach narodowych. Dorośli furmankami wyjechali do stacji kolejowej w Słomnikach po zaproszonych gości. Byli to goście znamienici; między innymi: Jan Zauffal – starosta powiatu miechowskiego, Wiejawski – wice starosta, Tadeusz Cholewski i Stefan Pierzchała – inspektorzy szkolni. Od godziny 8-mej rano zaczęła przybywać ludność z okolicznych miejscowości: pieszo, pojedynczo lub gromadkami, albo też furmankami – ci z dalsza. Gromadzili się na placu przed nową szkołą. O godzinie 10-tej uformował się pochód, który przy dźwiękach orkiestry pomaszerował do kościoła   w Radziemicach. Po uroczystościach na mleczarni, ludność przeszła pod nowy budynek  wybudowany w czynie społecznym Szkoły Powszechnej, której poświęcenia dokonał ks. Franciszek Taborski. Odbyła się akademia szkolna. Przemawiał kierownik szkoły Wojciech Dyrdal. Następnie dzieci w serdecznych, wzruszających do łez słowach podziękowały rodzicom i inicjatorom budowy tej szkoły. Pieśnią Część polskiej ziemi, zakończyła się uroczystość poświęcenia Szkoły Powszechnej imienia  Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zbigniew Pałetko