poniedziałek, 17 czerwca

11 listopada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2023 r. Narodowego Świętą Odzyskania Niepodległości, o g. 12:00 odprawiona zostanie w Kościele parafialnym w Radziemicach uroczysta Msza Św. za Ojczyznę i poległych partyzantów w Pieczonogach. W uroczystości Odzyskania Niepodległości uczestniczyć będą członkowie Środowiska Żołnierzy Kedywu i Baonu Partyzanckiego „Skała” AK wraz z Pocztem Sztandarowym. Przed Mszą Św. złożą kwiaty i zapalą znicze przed pomnikiem poległych partyzantów w Pieczonogach. Po uroczystościach w Kościele w Radziemicach Poczet Sztandarowy i członkowie Baonu Partyzanckiego „Skała” AK oddadzą hołd poległym Partyzantom przed tablicą znajdującą się w krypcie, prowadzącej do nawy kościoła.

Poczet Sztandarowy Żołnierzy Baonu Partyzanckiego „Skała” AK, przed Kościołem parafialnym w Radziemicach

  Tablica w kościele parafialnym w Radziemicach 

Dla uczczenia poległych w dniu 4 listopada 1944 r. w Pieczonogach ośmiu partyzantów Batalionu Skała, w kościele parafialnym w Radziemicach umieszczona została tablica. Znajduje się w krypcie, prowadzącej do nawy kościoła. Inicjatorką wykonania tablicy i umieszczenia jej w kościele w Radziemicach była Dorota Franaszkowa – Stasia. Odsłonięcie miało miejsce 15 września 1985 roku, którego dokonał prof. mjr Zygmunt Kawecki, ps. Mars. Poświęcił proboszcz parafii Radziemice, ks. Tadeusz Porzuczek.
Dla uczczenia poległych w dniu 4 listopada 1944 r. w Pieczonogach ośmiu partyzantów Batalionu Skała, w kościele parafialnym w Radziemicach umieszczona została tablica. Znajduje się w krypcie, prowadzącej do nawy kościoła. Inicjatorką wykonania tablicy i umieszczenia jej w kościele w Radziemicach była Dorota Franaszkowa – Stasia. Odsłonięcie miało miejsce 15 września 1985 roku, którego dokonał prof. mjr Zygmunt Kawecki, ps. Mars.

Zbigniew Pałetko