piątek, 3 lutego

Historia

Remont kościoła w 1961 r.    w Radziemicach.  Cześć I.
Historia

Remont kościoła w 1961 r. w Radziemicach. Cześć I.

Z k a r t A l b u m u Autor: Zbigniew Pałetko. Kontakt z Autorem: zpaletko@wp.pl Unikatowe zdjęcia publikowane są po raz pierwszy. Rok 1961. Kościół parafialny w Radziemicach, p.w. św. Stanisława b. m. Za proboszcza, ks. Stanisława Sepioło,  w dniu 20 kwietnia 1961 r. rozpoczęto remont. Zerwano strop drewniany - położono strop betonowy. Zachowało się 11 zdjęć formatu 24,5 x 18 cm. Odnalezione zdjęcia, oryginały w 2015 r., poddano komputerowym, graficznym ulepszeniu. Zbiorach Archiwalnych zostały ponumerowane od 1 do 11. Prawdopodobnie wszystkie zdjęcia od 1 do 11 zostały wykonane w tym samym czasie. Przystąpiono do rozpoznania osób pracujących przy zbrojeniu i wylew...
Michał Pałetko Biografia część VII. Rodzice Michała
Historia

Michał Pałetko Biografia część VII. Rodzice Michała

RODZICE  MICHAŁA Rodzice Michała: Tomasz Pałetko i Wiktoria z d. Kozik. Posiadali troje dzieci: dwóch synów i jedną córkę. ♦ Zygmunt, ♦ Michał, ♦ Wiktoria Tomasz i Wiktoria należeli do ludzi prawych i bardzo pracowitych na swoim gospodarstwie w Łyszkowicach. Czynnie udzielali się społecznie w Radzie Parafialnej na Koniuszy. Żyli skromnie i umiarkowanie. Ubóstwo nie zaglądało pod ich strzechę. Kiedy wstąpił do ich domu żebrak, nigdy nie wyszedł głodny i bez udzielonej mu pomocy. Dla Zygmunta, Michała i Wiktorii zawsze  najdroższą była matka Wiktoria, pełna dobroci i uśmiechu. Wiadomo na podstawie aktu urodzenia Zygmunta, że w 1889 roku Tomasz i Wiktoria Pałetko mieszkali i pracowali w majątku ziemskim Artura i Marii Zawisza w miejscowości Szpitary, gmina i parafia Nowe...
Michał Pałetko Biografia część VI. Z Kart Albumu
Historia

Michał Pałetko Biografia część VI. Z Kart Albumu

Michał Pałetko urodził się jako trzecie dziecko Tomasza i matki Wiktorii z d. Kozik. Rodzeństwo Michała to: siostra Wiktoria i brat Zygmunt. W dniu 12 lutego 1991 roku otrzymał stopień Podporucznika, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejKrakowa, 19. 06. 1991r. Fot.: Zbiory Autora Jego ojciec Tomasz i matka Wiktoria ciężko pracowali i do ciężkiej pracy go zaprawiali. Jako dziecko wyszedł, ze świata biednego, głodnego. Zapamiętał rusyfikację ziem polskich, wysokiego rosyjskiego nauczyciela w Koniuszy, który uczył dzieci tylko po rosyjsku. Za jego butność i agresywność w stosunku do dzieci Michał nie lubił go. Władca Rosji car, który był tytularnym królem wprowadził w zaborze rosyjskim cenzurę i politykę rusyfikacji szkół, urzędów i życia publicznego. Politykę pr...
Michał Pałetko Biografia część V.
Historia

Michał Pałetko Biografia część V.

MICHAŁ  I  ALEKSANDRA  PAŁETKO  Michał Pałetko, człowiek, który przeszedł  do historii Łyszkowic. Urodził się 26 września 1898 roku w Łyszkowicach.Zmarł 8  grudnia 1990 roku,  wieku 92 lat.Ożenił się z Aleksandrą z d. Nowicka w dniu 13 lipca 1930 roku MICHAŁ  I  ALEKSANDRA PAŁETKO  Michał Paletko (1898 – 1990 ) ppor. Żołnierz Józefa Piłsudskiego. Walczył na froncie polsko - bolszewickim w I wojnie światowej, Człowiek. który przeszedł do historii  urodził się 26 września 1898 roku w Łyszkowicach, gm. Koniusza, pow. Miechów, w Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim. Zmarł 8 grudnia 1990 roku, wieku 92 lat.   Życie Michała historycznie z charakteryzować można następująco: - Jako dziecko wyszedł, ze świata biednego, głodne...
Michał Pałetko Biografia część IV Łyszkowice Kosynierzy
Historia

Michał Pałetko Biografia część IV Łyszkowice Kosynierzy

Kosynierzy  im. Bartosza Głowackiego                       z Łyszkowic Dla upamiętnienia Tysiąclecia Państwa Polskiego, w 1965 roku w Łyszkowicach powstał Proszowicki Oddział  Kosynierów im. Bartosza Głowackiego. W dniu 9 maja 1965 roku Oddział Kosynierów składający się z 25 członków zwrócił się z pismem do Prezydium Powiatowej Rady o zarejestrowanie grupy w Wydziale Kultury.  Grupa kosynierów ma swój punkt przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach. Organizatorem Grupy Kosynierów był Stanisław Solarz s. Jana i Mieczysław Wilk. Obaj bardzo zasłużeni dla rozwoju kultury w Łyszkowicach.            ...
Michał Pałetko Biografia  część III Łyszkowice
Historia

Michał Pałetko Biografia część III Łyszkowice

ŁYSZKOWICE Łyszkowice – ten maleńki zakątek Polskiej Ziemi, jest jedną  z 29 miejscowości wchodzących w skład gminy Koniusza. Miejscowość ta usytuowana jest na skrzyżowaniu dwóch dróg: l z Koniuszy prowadzącej przez Łyszkowice do drogi Proszowice – Kraków E- 776, l i drogi z Polekarcic do Posądzy, dalej do Proszowic. W okresie II wojny światowej Łyszkowice - jak cały powiat proszowicki - należał do powiatu miechowskiego. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1954 roku utworzono w województwie krakowskim odrębny powiat proszowicki. Od tego dnia gmina Koniusza i miejscowość Łyszkowice należą do powiatu proszowickiego. Łyszkowice – wieś jak wiele innych w Polsce – a jednak jedyna w swoim rodzaju, niezwykła, piękna i pełna uroku. Jest to wieś ...
Michał Pałetko Biografia część II. Wstęp
Historia

Michał Pałetko Biografia część II. Wstęp

WSTĘP Pisząc pracę i artykuły o miejscowości Łyszkowice, wspominałem o  jego pradziejach i dniu dzisiejszym. Nie sposób jednak pozbawić się refleksji nad ludźmi, którzy tu mieszkali oraz przyczynili się do rozwoju tego małego zakątka Polskiej Ziemi. Michał Paletko rok 1920 Jednym z nich był Michał Pałetko. Urodził się w 1898 roku w Łyszkowicach, gmina Koniusza, ówczesny powiat miechowski. Był to czas, kiedy Polska pozbawiona była wolności, a powiat miechowski znalazł się pod zaborem rosyjskim.  W czerwonej zamieci, niewoli, Polska Ziemia rodziła marzenia dziejów oracza, zbierającego krople krwi z lemiesza. Miał 21 lata, kiedy w 1920 roku odbyła się Bitwa Warszawska, jedna z trzech największych bitew zwycięskich w dziejach Polski. Michał Pałetko jako żołn...
Michał Pałetko Biografia część I
Historia

Michał Pałetko Biografia część I

OD AUTORA Wspomnienia o Michale Pałetko traktuję jako reportaż do biografii, a jako motto wybrałem słowa: Bogactwo życia, godność człowiekai tajemnica powszechnej przyjaźni między ludźmi.. Michał Pałetko (1898 - 1990) Biografia o Michale Pałetko jest opisem jego życia, które zaznaczyło się w historii Łyszkowic, Wiktoryjki i powiatu proszowickiego. Pracy nadałem tytuł: Michał Pałetko, aby ukazać biografie człowieka, z miejscowości Łyszkowice do roku 1936, a potem na Wiktoryjce. gmina Koniusza, pow. Proszowice. Dając rekonstrukcję osobowości mojego ojca Michała, treści i informacje zawarte w biografii stały się w pewnym stopniu naukowym opracowaniem. Wielokrotnie w biografii używam poufnego zdrobnienia. Znam życie i twórczość Michała od 1941 roku. Jego życie i twórczoś...
Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 6  Herb, flaga, banner  i pieczęć  gminy Radziemice
Historia

Radziemice – dane ogólne Zarys historyczny Radziemic cz. 6 Herb, flaga, banner i pieczęć gminy Radziemice

Gmina Radziemice posiada własny herb, flagę, bander i pieczęć po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr  80- 64/0/2003 z dnia 6 czerwca 2003 roku [1]. Herb. Herb gminy Radziemice.  W polu zielonym dwie skrzyżowane kosy o ostrzach i okuciach srebrnych oraz drzewcach (kosiskach) złotych, a między kosami cztery łacińskie krzyże srebrne. Zieleń symbolizuje nowe życie, żywotność, obfitość, zdrowie i piękno. Oznacza również rolniczy charakter Gminy Radziemice, bogate tradycje ruchu ludowego Ziemi Radziemickiej, a także zieleń radziemickich pól, łąk i sadów. Srebro, (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski Majestat, a także Króla – jako pomazańca Bożego, objawienie Ducha Święte...